Overingeniør – NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Health and social care Bioingeniør

(2 weeks ago)

 • TRONDHEIM
 •  Post Date: 18. November 2020
 •  Expire date: 6. January 2021
Job Description

Published 18-11-2020
Deadline: 06-01-2021


Overingeniør

Jobbnorge ID: 196437

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Vi har en ledig fast 100% stilling som overingeniør i teknisk gruppe ved Institutt for fysikk. Den tekniske gruppen, for tiden bestående av 14 personer, har som hovedoppgave å gi teknisk støtte til instituttets eksperimentelle og numeriske laboratorievirksomhet innen undervisning og forskning. Denne stillingen har et særlig ansvar for støtte til faggrupper som jobber med biofysiske prosesser og målemetoder. Oppgavene vil spesielt være knyttet opp mot praktisk laboratoriearbeid og forskningsstøtte til faggrupper som er en del av Seksjon for biofysikk og medisinsk teknologi https://www.ntnu.edu/physics/research/biophysics-medical-technology#/view/about

HMS-relaterte arbeidsoppgaver på tvers av faggruppene er også lagt til denne stillingen.

Stillingen rapporterer til teknisk leder ved Institutt for fysikk.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for drift og opplæring av brukere ved celledyrkingslaboratorium
 • Ansvar for drift og opplæring av brukere på måleinstrumentet flow cytometer
 • Arbeid med forsøksdyr
 • Risikoanalyse av eksperimentell aktivitet for studenter og ansatte
 • HMS-ansvar for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Kjemikaliebestilling og registrering av kjemikalier for hele instituttet
 • Koordinator for instituttets bruk av kjemikaliedatabasen Eco Archive

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor- eller masterutdannelse fra universitet eller ingeniørhøgskole innen kjemi, bioteknologi, biofysikk eller tilsvarende emner
 • Ha praktisk erfaring med laboratoriearbeid og drift av laboratorieutstyr
 • Ha praktisk erfaring med celledyrking
 • Erfaring fra å planlegge for komplekse eksperimentelle forsøk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Praktisk erfaring med flow cytometer
 • Praktisk erfaring med mikroskopering
 • Erfaring fra HMS-arbeid inkludert risiko- og kvalitetssikringsarbeid i laboratorier
 • Kjennskap til strålevern og håndtering av ioniserende strålekilder
 • Kjennskap til Eco Archive kjemikaliedatabasesystem

Personlige egenskaper

 • Positiv og serviceinnstilt
 • Initiativrik
 • Dedikert
 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk

Ved vurdering av den best kvalifiserten kandidaten, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Den som tilsettes må kunne jobbe med forsøksdyr.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som overingeniør kode 1087 lønnes i henhold til statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde (ta stilling til hva som må være med – fjern det som ikke passer):

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med teknisk leder Oddbjørn Eriksen, tlf. 92477943, e-post: oddbjorn.eriksen@ntnu.no eller professor Ruth Catharina de Lange Davies, tlf. 73593688, e-post: catharina.davies@ntnu.no Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Anne Overland, e-post: anne.overland@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 06.01.2021

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet orgnr: 974749831
Kort om arbeidsgiver
Webside http://www.ntnu.no
Bransje Helse og sosial
Yrke Bioingeniør
Sted TRONDHEIM (Adresse: Trondheim Postnr: 7491)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 06-01-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/970b2480-0601-4c15-97dc-94b38c7210a8
XML_STILLING

Ledig stilling: Overingeniør - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet