Job Description

Published 15-09-2020
Deadline: 01-12-2020


Overlege – Barnesykdommer

Org. nr: – Stillingsident: 4288094803 Presentasjon av stillingen:

Barne- og ungdomsavdelingen består av tre enheter:

Nyfødtintensiv har omkring 500 innleggelser i året og her behandles premature og nyfødte inntil 3 måneders alder. Enheten har egen seksjonsoverlege og totalt 5 overleger med særlig kompetanse i neonatologi som inngår i eget nyfødtvaktsjikt.

Barne- og ungdomsposten har ca. 1800 innleggelser i året av barn opp til 18 år. Det er egen seksjonsoverlege og alle pediatriske subspesialiteter er dekket av seksjonens overleger. Posten er organisert som et barnesenter som også tar seg av barn med kirurgiske-, ortopediske- og ØNH-sykdommer.

Barne- og ungdomspoliklinikken gir tilbud til barn opp til 18 år. Det utføres ca. 11000 konsultasjoner årlig innen hele det pediatriske sykdomspanoramaet. Arbeidet organiseres av egen seksjonsoverlege, og alle legene arbeider ved poliklinikken i vekslende grad.

Sykehuset i Vestfold HF bygger helt ny Barneavdeling. Våren 2021 skal står det et helt nytt bygg ferdig med ny Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomspost, Mottak, Dagenhet og Poliklinikk.

Det er ledig fast stilling som overlege med barnekardiologisk kompetanse. Oppstart etter avtale.

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a.

“Søknadsblankett for legestillinger” må fylles ut som et vedlegg i søkerverktøyet.

Arbeidsoppgaver

 • Vaktdeltagelse etter kompetanse og avdelingens behov.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i Barnesykdommer
 • Kompetanse innen barnekardiologi
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Håndtere tidvis meget høyt arbeidstempo
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Har gode kommunikative ferdigheter med pasienter og pårørende
 • Har særlig gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Vestfold og Telemark har gode tog, buss og båtforbindelser og flyplassen Oslo Lufthavn Torp ligger sentralt i fylket. Fylket kan ellers by på et aktivt kulturtilbud med stor bredde og naturskjønne omgivelser med en flott skjærgård. Les mer om fylket her

Kontaktinformasjon

Morten Falke, Avdelingssjef, 33342000

Arbeidssted

Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset i Vestfold HF

Referansenr.:4288094803
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 10.12.2020
Søknadsfrist: 01.12.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Sykehuset i Vestfold HF – Barne – og ungdomsavdelingen orgnr: 974633574
Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Lege
Sted TØNSBERG (Adresse: Halfdan Wilhelmsens alle 17 Postnr: 3103)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse 10-12-2020
Søknadsfrist 01-12-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/bebc579e-ae83-47b6-b9bf-10077fcae4c9
XML_STILLING

Ledig stilling: Overlege - Barnesykdommer - Sykehuset i Vestfold HF - Barne - og ungdomsavdelingen