Overlege onkologi – KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF

Health and social care Doctor

(6 days ago)

 • GJØVIK
 •  Post Date: 12. October 2021
 •  Expire date: 31. October 2021
Job Description

Published 12-10-2021
Deadline: 31-10-2021

 

Overlege onkologi

Org. nr: – Stillingsident: 4439904184 Presentasjon av stillingen:
Kreftavdeling og Senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandlingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Virksomheten består i dag av Stråleterapienheten Gjøvik, Kreftenheten Gjøvik, Kreftenheten Lillehammer og lindrende senter med palliative team på både Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen har også sengepost med 10 senger.

Kreftenhetene gir poliklinisk cellegiftbehandling samt at vi har tett samarbeid med lokalmedisinske sentre på Fagernes og Otta, samt at det bygges opp et tilbud også på Hadeland (Gran). Stråleterapienheten har områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet HF. Kreftenhetene har moderne utstyr og stråleterapienheten har strålemaskiner og doseplanleggingsutstyr fra 2016 (Versa HD fra Elekta med posisjoneringsutstyr fra C-rad). Stereotaksi er et nytt tilbud som er under oppbygging ved enheten.
Alle legene er per i dag geografisk plassert ved Gjøvik. Digitale løsninger, som videokonsultasjoner, brukes aktivt i driften.

Forskning er et satsningsområde. Nylig har avdelingen knyttet til seg erfarne og meriterte forskere, koordinatorer, klinikere og studiesjukepleiere. Vi ønsker å å tilby flere pasienter utprøvende behandling gjennom deltakelse i kliniske studier. Målet er at utprøvende behandling skal bli en integrert og naturlig del av klinisk praksis og pasientbehandling ved avdelingen. Det planlegges oppstart av flere kliniske studier høsten 2021. Nyansatt overlege vil få mulighet til å være med på utviklingen og oppbygning av denne virksomheten.

Kreftavdelingen er i utvikling og bygger opp sitt tilbud, inkludert forskningsaktiviteten.
Ved avdelingen er det ledig stilling som:

Overlegespesialist i onkologi — 100% fast

Tiltredelse etter avtale. Ansettelse i mindre stillingsprosent er også mulig om ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling og poliklinisk oppfølging av pasiener.
 • Medikamentell behandling og/eller stråleterapi
 • Delta i arbeidet med kliniske forskningsprosjekter
 • Delta i supervisjon og veiledning av LIS og samarbeidende tjenester.
 • Delta på MDT-møter og internundervisning.
 • Utføre supervisjon på sengepost.
 • Motta veiledning og delta i undervisning.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i onkologi.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, med gode skriftlig og muntlig evner.
 • Kandidater med kort tid igjen til oppnådd spesialitet kan vurderes.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Hyggelig arbeidsmiljø.
 • For tiden arbeid kun på dagtid mand – fred, i poliklinikkens åpningstid
 • Gjøvik og Lillehammer er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Svein Ove Husnes, Avdelingssjef, 90198895, Svein.Ove.Husnes@sykehuset-innlandet.no

Arbeidssted

Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset Innlandet HF

Referansenr.:4439904184
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.01.2022
Søknadsfrist: 31.10.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF orgnr: 974632535
Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Lokasjon Gjøvik består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk. Lokasjon Lillehammer består av avdelinger innenfor indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr divisjonen helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Lege
Sted GJØVIK (Adresse: Kyrre Greppsgate 11 Postnr: 2819)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Ikke oppgitt
Krav Unknown
Tiltredelse 01-01-2022
Søknadsfrist 31-10-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/32d24fba-cace-437a-8f4a-21eb0e051a9b
XML_STILLING

Ledig stilling: Overlege onkologi - KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF