Open job position: Pedagogisk-psykologisk rådgiver – SØR-FRON KOMMUNE

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 16 Apr 2019 10:16:00
Deadline: 11. mai 2019


SØR-FRON KOMMUNE

Web: https://www.sor-fron.kommune.no/nyheter/ledig-vikariat-som-pp-radgiver.15999.aspx

Sør-Fron kommune ligg midt i Gudbrandsdalen og har ca 3.130 innbyggjarar. Kommunen sitt næringsliv er i hovudsak landbruk, reiseliv, industri og offentlege tenester. Avstand til Lillehammer er ca 70 km.

Ledig vikariat som PP-rådgiver

Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk Rådgivingstjeneste har fra 5. august 2019 ledig 100% vikariat som PP-rådgiver

Om kontoret


Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk Rådgivingstjeneste er en interkommunal tjeneste, med kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu som eier. Sør-Fron er administrasjonskommune, og vi har lokale i kommunehuset på Hundorp. Kommunene har til sammen ca. 14 000 innbyggere.

Kontoret har et aktivt fagmiljø med seks hele fagstillinger. Stillingene er tverrfaglig sammensatt.

I tillegg til sakkyndig vurdering, vektlegger MGPP arbeid med kompetanseutvikling, for å hjelpe skoler/barnehager med tilrettelegging av opplegg for elever med særskilte behov.

MGPP har en arbeidsprofil som gjør at vi er mye ute blant barn og lærere i skoler og barnehager. Den som bli tilsatt må følge denne arbeidsprofilen.

Om stillingen


Jobben vil bestå av oppfølging av fagvansker primært knytt mot småskolen. Spesielt positivt om du har god kompetanse knytt til lese- og skrive prosessen, og grunnleggende matematikkopplæring. I tillegg må en regne med andre arbeidsoppgaver. Vikariatet er ledig i perioden fra 5. august 2019 — 11. januar 2020.

Kvalifikasjons krav:


Dette er en ypperlig måte å få en lengre praksis i pp-tjenesten, og kan kombineres med utdanning mot master i spesialpedagog. Om du allerede har en slik utdanning er du naturligvis også aktuell for stillingen. Om du har kompetanse knytt til psykososiale vansker vil du også være aktuell.

MGPP ønsker en person som:


¿ Kan arbeide målrettet, systematisk og selvstendig.

¿ Arbeider for å gjennomføre statlige og kommunale målsettinger for PP-arbeid.

¿ Har førerkort, og kan bruke egen bil i tjenesten.

¿ Har gode samarbeidsevner, og er personlig egnet.

Vi kan tilby:


¿ Varierte og interessante arbeidsoppgaver

¿ Arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtalebestemmelser

¿ Lønn etter kvalifikasjoner

¿ Meget god pensjonsordning

Ta kontakt med Pp-sjef Tor Stormo, tlf 61 29 90 71, for flere opplysninger.

Alle søknader skal sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til å bruke elektronisk søknad, kan du ta kontakt på tlf. 61 29 90 00 eller komme innom vårt servicekontor i Sør-Fron kommune.

Søknadsfrist: 11. mai 2019. Merk søknaden 19/529

Navn, adresse, alder og stilling på søkere blir offentliggjort etter søknadsfristens utløp ihht. offentleglova. Søkere som ønsker konfidensiell behandling, må grunngi dette spesielt i søknaden.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0516-2019-04-22 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Ledig vikariat som PP-rådgiver for SØR-FRON KOMMUNE

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10037785

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver SØR-FRON KOMMUNE
Bransje Leger
Yrke Pedagogisk-psykologisk rådgiver
Sted Unknown (Postnr: )
Stillingstype Vikar
Krav Unknown
Søknadsfrist 11. mai 2019

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback