Job Description

Published 23-02-2021
Deadline: 08-03-2021


Politioverbetjent/fagspesialist, politifaglig etterforskningsleder

Org. nr: – Stillingsident: 4298487725 Presentasjon av stillingen:

Etterforskningsseksjonen ved Enhet øst, Oslo politidistrikt søker etter strukturert og engasjert medarbeider til fast stilling som politifaglig etterforskningsleder.

Enhet øst etterforsker et bredt spekter av sakstyper i Oslo. Vår innsats har som hovedformål å gjøre Oslo til en tryggere hovedstad.

Vi søker medarbeidere som er motivert for å jobbe innen fagfeltet etterforsking. Vi ser etter deg som stiller høye krav til faglig kvalitet, arbeidsmoral og har stor arbeidskapasitet. Stillingen er for tiden lokalisert ved tjenestested Manglerud politistasjon.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene.

Som medarbeider i enhet øst vil vi kunne tilby deg utfordringer, kompetanseutvikling, bredt saksfelt og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • inngå som en del av straffesaksmottaket ved seksjonen og utføre politifaglig etterforskningsledelse av tildelte saker
 • organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet i tett samarbeid med påtaleansvarlig
 • sikre nødvendig fremdrift i sak, herunder koble på relevant spesialkompetanse ved behov
 • sikre kvalitet i initialfasen og den videre etterforskning, og at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende regelverk, gitte direktiver og faglige standarder
 • faglig lede og disponere tildelt personell og ressurser
 • bidra til å bygge kompetanse innenfor etterforskningsfaget i politidistriktet

Kvalifikasjoner

 • bestått grunnutdanning ved Politi(høg)skole

 • videreutdanning i etterforskning eller tilsvarende utdanning

 • erfaring med etterforskning og etterforskningsledelse

 • særlig interesse og motivasjon for saksfeltet

  Ønskelig med;

 • lederutdanning og/eller etterforskningslederutdanning

 • godkjent hospitering eller fagfelt etterforskning

 • erfaring og eller utdanning innenfor INDICIA prosjekt

 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk og engelsk

 • gode datakunnskaper og erfaring med å jobbe på digitale plattformer

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • motivert og løsningsorienter
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • selvstendig, engasjert, positiv og fleksibel
 • kvalitetsbevisst med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som politioverbetjent/fagspesialist, stillingskode 0287, fra kr 575.600 – 597.000 brutto pr. år. Ved særskilte kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes.

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info), mulighet for trening i arbeidstiden.

  Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.
  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

  Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette

Kontaktinformasjon

Lene Moen, politiførstebetjent/avsnittsleder, 92043223

Arbeidssted

Plogveien 31
0679 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo politidistrikt

Referansenr.:4298487725
Stillingsprosent: 100%
Fast stilling
Søknadsfrist: 08.03.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver ENØ-Etterforskningsseksjon, Oslo politidistrikt orgnr: 974714779
Kort om arbeidsgiver

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

Webside
Bransje Sikkerhet og beredskap
Yrke Politi, fengsel og toll
Sted OSLO (Adresse: Plogveien 31 Postnr: 0679)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 08-03-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/b82bbfcb-849f-4c5a-8307-774d233be248
XML_STILLING

Ledig stilling: Politioverbetjent/fagspesialist, politifaglig etterforskningsleder - ENØ-Etterforskningsseksjon, Oslo politidistrikt