Open job position: Prosjektingeniør, sivil (elkraftteknikk) – SKAGERAK NETT AS

Select rough translation.

Job Description

Published 12 Apr 2019 00:01:02
Deadline: 12 .mai 2019


SKAGERAK NETT AS

Floodeløkka 1
3901 PORSGRUNN

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Konsernet har over 600 ansatte, en gjennomsnittlig kraftproduksjon på ca. 6 TWh, over 200 000 nettkunder og en omsetning på ca. 3 milliarder kroner. Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de tre heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme. Skagerak selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft, samt i Air Liquide Skagerak og Laugstol. Skagerak Energi eies 66,62 % av Statkraft. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Prosjektingeniør, Skagerak Nett AS

Skagerak Nett AS har ansvar for distribusjon av elektrisk energi og har områdekonsesjon for hele Vestfold samt de fire Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Avdeling Prosjektering i seksjon Prosjekt og montasje har ansvaret for blant annet prosjektering og prosjektledelse av re- og nyinvesteringer i eget nett.
For å styrke vår kapasitet søker vi nå en kompetent og ansvarlig person til stillingen som:

Prosjektingeniør


Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
¿ Prosjektledelse og ansvar for tildelte prosjekter; lede prosjektet gjennom forberedelse, gjennomføring og avslutningsfase
¿ Prosjektledelse for re- og nyinvesteringer
¿ Prosjektere mindre driftsoppgaver, flytting av nett for kunde og andre mindre oppdrag
¿ Sørge for at vedtatte standarder følges og påse at montasjearbeid blir utført etter gjeldende forskrifter
¿ Være pådriver i det daglige arbeider for at HMS-kravene blir etterlevd

Din profil:
¿ Utdanning på bachelornivå eller høyere innen El-kraft
¿ Erfaring fra prosjektledelse og god fagkunnskap
¿ God brukerkompetanse på relevante IT-verktøy
¿ Engasjert og positiv med en strukturert og ryddig arbeidsform
¿ Selvstendig med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:
¿ En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
¿ Mulighet for faglig og personlig utvikling for rette vedkommende
¿ Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn eller Tønsberg.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder
Tom Eirik Rove tlf: 916 88 889 eller på e-post:
TomE.Rove@skagerakenergi.no

Vennligst registrer din søknad og CV elektronisk.

Søknadsfrist: 12 .mai 2019 Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Avdelingsleder Tom E.Rove, Mobil +47 916 88 889, Epost: tomE.Rove@skagerakenergi.noPAM

Stillingsnummer: 0805-2019-04-57 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Prosjektingeniør, Skagerak Nett AS for SKAGERAK NETT AS

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10034709

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver SKAGERAK NETT AS
Bransje Elektro/elektronikk]
Yrke Prosjektingeniør, sivil (elkraftteknikk)
Sted Porsgrunn (Postnr: 3901)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist 12 .mai 2019

See in - Norsk

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback