Job Description

Published 12-01-2021
Deadline: 25-01-2021


Prosjektmedarbeider Lunner helse- og omsorgssenter

Vi har ledig 100 % engasjement som prosjektmedarbeider ved nye Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua. Varighet for engasjementet er 1 år, med tilredelse snarest eller etter avtale.
Vi ser etter deg som ønsker å skape utvikling og nytekning innenfor fag, rutiner og systemer i et helt nytt og moderne helsebygg med mange spennede muligheter.

Virksomhetene er inne i en spennende utvikling, med høyt fokus på hverdagsmestring, kompetanse og tjenesteutvikling. Vi flyttet inn i helt nytt helse- og omsorgsenter i slutten av oktober og dette vil bli din nye arbeidsplass. Vi skal sammen bygge ett faglig sterkt og profesjonelt arbeidsmiljø i det nye omsorgssenteret hvor velferdsteknologi og hverdagsmestring er viktige elementer.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

• Være rollemodell og pådriver for å sikre gjennomføring av digitalisering og tjenesteinnovasjon
• Daglig oppfølging og utbedringer av feil og mangler som påvirker tjenestene i nytt bygg. Være bindeleddet mellom den daglige driften i avdelingen ut mot drift, IKT, ledelsen i bygget, renhold og implementeringskoordinator
• Utarbeidelse av rutiner knyttet til daglig drift i nytt bygg
• Revidering og oppdatering av rutiner etter behov i nytt bygg og endringer i organisering
• Etablere nye rutiner i kvalitetssystemet
• Være pådriverog ha opplæringsansvar for at de nye løsningene blir en del av den daglige adferden
• Opplæringsansvar og støtteperson for å ta i bruk digitale løsninger og plattformer herunder Ascom og Room mate
• Utarbeide opplæringsplaner for ansatte og nyansatte med fokus på nye rutiner i nytt bygg og bruk av nye hjelpemidler og verktøy

Personlige egenskaper

• Være rollemodell og pådriver for å sikre gjennomføring av digitalisering og tjenesteinnovasjon
• Daglig oppfølging og utbedringer av feil og mangler som påvirker tjenestene i nytt bygg. Være bindeleddet mellom den daglige driften i avdelingen ut mot drift, IKT, ledelsen i bygget, renhold og implementeringskoordinator
• Utarbeidelse av rutiner knyttet til daglig drift i nytt bygg
• Revidering og oppdatering av rutiner etter behov i nytt bygg og endringer i organisering
• Etablere nye rutiner i kvalitetssystemet
• Være pådriverog ha opplæringsansvar for at de nye løsningene blir en del av den daglige adferden
• Opplæringsansvar og støtteperson for å ta i bruk digitale løsninger og plattformer herunder Ascom og Room mate
• Utarbeide opplæringsplaner for ansatte og nyansatte med fokus på nye rutiner i nytt bygg og bruk av nye hjelpemidler og verktøy

Kompetanse

• Du brenner for og bidrar til nytenking og utvikling
• Du er tydelig og skaper engasjement hos ansatte
• Du er god på samarbeid
• Du brenner for et profesjonelt fagmiljø og bidrar til dette
• Du er løsningsorientert
• Du har digital kompetanse og teknologisk nysgjerrighet
• God fremstillingsevne muntlig og skriftlig

Lønns- og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:
• Arbeidstid dagtid ukedag med helgearbeid inntil hver 3. helg
• Lønn etter avtale
• God personalpolitikk
• Gode låne- og pensjonsordninger gjennom KLP
• Gruppelivs- og ulykkesforsikring
• Inkluderende arbeidslivsordning
• Et aktivt fagmiljø med høyt engasjement
• En spennende arbeidsplass under utvikling

For stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer.

Annet

Den som blir ansatt må levere tilfredstillende politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse i stilling. Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jf. offentleglova §25 annet ledd.

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Lunner kommune orgnr: 974596180
Kort om arbeidsgiver

Lunner kommune — Nær naturen — nær byen! Lunner kommune i Viken fylke har sentral beliggenhet, med kort avstand til Gardermoen og Hønefoss, i skjæringspunktet mellom by og bygd. Sentralt i samfunnsplanleggingen i vår kommune er befolknings- og tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling. Helse og mestring i Lunner kommune består av tre enheter; – institusjon- hjemmebaserte tjenester og forvaltning – tilrettelagte tjenester, psykisk helse og rusoppfølgingTjenesteområdet skal levere tjenester av høy faglig kvalitet. Hverdagsmestring, kompetanse og tjenesteutvikling er satsningsområder, med mål om å imøtekomme framtidas tjenestebehov.

Webside
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Kontor, forvaltning og saksbehandling
Sted HARESTUA (Adresse: Postnr: 2743)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 25-01-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/6587af81-b550-452c-a7a0-7e04575d9d27
DEXI
https://stilling.lunner.kommune.no/recruitment/opening?2

Ledig stilling: Prosjektmedarbeider Lunner helse- og omsorgssenter - Lunner kommune