Job Description

Published 23-02-2021
Deadline: 21-03-2021


Prostiprest i Vesterålen prosti med tjenestested Øksnes

Org. nr: – Stillingsident: 4352271264 Presentasjon av stillingen:

Det er ledig stilling som prostiprest i Øksnes i Vesterålen prosti.
Vesterålen prosti er et naturskjønt prosti som består av soknene Bø- og Malnes, Lødingen, Andøy, Hadsel, Sortland og Øksnes. I prostiet er det 11 prestestillinger og prostesetet er lagt til Sortland. Det er gode samarbeidsforhold i prostiet og prosten kaller jevnlig inn til fagsamlinger og konvent. Prostiet har også flere fellestiltak hvor de ulike fellesråd har inngått samarbeidsavtaler blant annet innen spennende trosopplæringstiltak.

Prosten i Vesterålen har som et av sine viktigste mål, at Vesterålen skal være et godt og givende sted å tjenestegjøre, der vi er løsningsorienterte, ser muligheter og griper dem. Om du ønsker en liten smakebit smakebit av øy-riket Øksnes, ta en titt på dette og ring gjerne prosten for en uforpliktende prat om mulighetene vi har:
https://www.youtube.com/watch?v=ozGbpxIOLN4

I Øksnes kommune er det ca. 4 500 innbyggere, 2 500 bor på Myre som er kommunens sentrum. Øksnes er en kystkommune, og fiskeri er hovednæringen. Her kan en oppleve en mangfoldig natur som inviterer til et aktivt friluftsliv. Her er både fjellene og havet lett tilgjengelig. Det er et mangfoldig og variert kultur- og fritidstilbud i kommunen. Det gamle fiskeværet Nyksund er et særpreget sted med en spesiell historie, et aktivt kunst- og kulturmiljø og det er kommunens fremste turistmål.

Øksnes menighet har 4 kirker. Hovedkirken fra 1979, er arbeidskirken på Myre hvor prestene og alle fellesrådets ansatte har kontorfellesskap. I tillegg har vi Øksnes kirke fra 1703, Langenes Kirke som er fra 1500-tallet, og Alsvåg kirke fra 1923 som nylig er opp-pusset. Staben består av kirkeverge, to prester, diakon, organist, kontorkonsulent og kirketjener/gravplassmedarbeider.

Øksnes menighet har et aktivt arbeid knyttet til mange fasetiltak i trosopplæringen. Menigheten har en aktiv speidergruppe, flere kor og et aktivt diakonalt arbeid.
Menigheten har et variert gudstjenesteliv med etablerte tradisjoner og rom for nyskapning. Forordningstallet for gudstjenester er 58 gudstjenester pr. år. I tillegg kommer skolegudstjenester og enkelte andre gudstjenester utenom søn- og helligdager.

Den som tilsettes vil være ansvarlig for konfirmantarbeidet og barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Det er god oppslutning om konfirmantarbeidet, med rundt 30-40 konfirmanter årlig. Det ønskes en prest som kan være nærværende i bygdas og befolkningens liv i en kystkommune der folkekirka står sterkt.

Prostiprestens tjenestedel i prostiet vil veksle mellom ulike oppdrag i alle soknene. Dette skjer i nært samarbeid med prostens kontor. Prostiprestetjenesten medfører relativt mye tid i bil for å komme seg rundt, men selv om prostiet er fordelt over flere øyer er det gode landfaste veiforbindelser.

Arbeidsoppgaver

 • Kirkelige handlinger og gudstjenester etter oppsatt plan
 • Deltakelse i råd og utvalg
 • Være pådriver for videreutvikling av menighetslivet
 • Konfirmantarbeid
 • Beredskap etter gjeldende ordning for Den norske kirke
 • Prostipresten har som oppgave å være vikarressurs og ekstraressurs i prostiet, med særlig vekt på å støtte prestetjenesten i Bø og Malnes, men vil inngå i et samarbeid med de øvrige prester i prostiet, ledet av prosten.

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol – eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol – profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper

Vi ønsker:

 • en folkelig prest som er glad i å formidle, bidrar til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement, og som er kontaktskapende og relasjonsbyggende.

 • en prest som har lederegenskaper og evne til å jobbe selvstendig og samtidig i fellesskap med både ansatte og frivillige medarbeidere.

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr

Den som tilsettes vil få kontor i Myre kirke sammen med resten av kirkestaben i Øksnes. Kontoret er velutstyrt og har god standard. Det kan også være aktuelt for nytilsatt prostiprest å ha kontor på prostesetet på Sortland, om det er ønskelig og hensiktsmessig.

 • Et godt stabsfellesskap med gode ressurser
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1537 Prostiprest etter hovedtariffavtalen i KA.
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Bokmål er målform i skole og kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

ANNET
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.
Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.
Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

Kontaktinformasjon

Fredrik Øverland, Prost i Vesterålen prosti, (+47) 458 46 465/(+47) 76 10 99 21 , prosten@sortland.kommune.no
Trine Nordvik Løkås, Rådgiver HR/HMS, 0047 992 33 246, tl447@kirken.no

Arbeidssted

Kirkeveien 10
8430 Myre

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:4352271264
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 21.03.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme orgnr: 971843705
Kort om arbeidsgiver
Webside
Bransje Kultur og kreative yrker
Yrke Religiøst arbeid
Sted MYRE (Adresse: Kirkeveien 10 Postnr: 8430)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 21-03-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/e26f05dd-2b01-4a22-aec0-7d19f9fc0698
XML_STILLING

Ledig stilling: Prostiprest i Vesterålen prosti med tjenestested Øksnes - Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme