Open job position: Psykiater – Sykehuset Telemark, Skien

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 16 Oct 2019 13:47:01
Deadline: 10.11.2019


Sykehuset Telemark, Skien

Ulefossveien 55
3710 SKIEN

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Les mer om oss på www.sthf.no

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; DPS øvre Telemark, DPS nedre Telemark og Psykiatrisk sykehusavdeling som er lokalisert i Skien. Klinikken har om lag 570 årsverk og gir spesialiserte behandlingstilbud innen rusbehandling, retts- og sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Klinikken legger til rette for forskning og utviklingsarbeid, og har flere ansatte med doktorgrader.

Overlege (spesialist i psykiatri)

Allmennpoliklinikken i Skien er organisert i DPS nedre Telemark. DPS nedre Telemark har kommunene Siljan, Skien, Kragerø, Porsgrunn, Drangedal, Nome og Bamble som sitt opptaksområde. Befolkningsgrunnlaget er på ca 125.000 innbyggere. DPS nedre Telemark er organisert i 8 seksjonerer og har per i dag 18 overleger. DPS’et satser på økt poliklinisk behandling, styrking av ambulante og akuttambulante tjenester og differensiering av døgnfunksjoner.

Seksjon for poliklinisk behandling i Skien har 3 overleger, 5 psykologspesialister, 5 psykologer og 6 høyskoleutdannede med ulike videreutdanninger. Seksjonen har kommunene Skien, Siljan og Nome som sitt opptaksområde med tilsammen ca 75.000 innbyggere.

Seksjonen har ansatte med videreutdanning i psykodynamisk terapi, psykoterapiveiledning, kognitiv terapi, metakognitiv terapi, dialektisk adferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi.

Seksjonen vektlegger aktiv involvering av barn og pårørende.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil få ansvar for utredning, vurdering, diagnostikk og behandling av pasienter med variert symptomatologi.
 • I tillegg til egne pasientbehandlingsløp, vil du være involvert i utredning, differensialdiagnostikk og behandlingsprogrammer sammen med poliklinikkens øvrige behandlere.
 • Delta i inntaksteam ved behov.
 • Du vil ha nært samarbeid med fastleger og øvrige kommunale og nasjonale helsetjenester.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri.
 • Erfaring med ulike behandlingsmetoder, utrednings- og diagnostiske verktøy.
 • Kompetanse til å integrere faglig mangfold og differensiert behandlingsmetodikk.
 • Kompetanse i gruppeterapi er ønskelig.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Tilleggsutdanning
 • Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Faglig interesse og engasjement.
 • Fleksibilitet og effektivitet.
 • Personlig egnethet vektlegges i tillegg til formell kompetanse og erfaring.

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig etter søknad
 • Grenlandsområdet har for tilnærmet full barnehagedekning
 • Frivillig deltakelse i bakvaktordning for overleger med 20-delt vaktordning.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Kontaktinformasjon


Vigdis Erlendsdottir, Seksjonsleder / psykologspesialist, 35 00 51 00

Arbeidssted


Ulefossveien 55
3710 Skien

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Sykehuset Telemark HF

Referansenr.:4143464808
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 10.11.2019PAM

Stillingsnummer: 0806-2019-10-102 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Overlege (spesialist i psykiatri) for Sykehuset Telemark, Skien

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10152152

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Sykehuset Telemark, Skien
Bransje Leger
Yrke Psykiater
Sted Skien (Postnr: 3710)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist 10.11.2019

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback