Job Description

Published 12-10-2021
Deadline: 31-10-2021

 

Psykologspesialist/psykolog

Org. nr: – Stillingsident: 4439088081 Presentasjon av stillingen:

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Den voksenpsykiatriske poliklinikken er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus.

Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming og ledes av spesialist. I tillegg har vi et fengselsteam som sørger for spesialisthelsetjenester i Ringerike fengsel. Vi har nå ledig stilling som psykologspesialist, men det er mulighet for psykologer som har kommet langt i sin spesialisering å søke. Interesse for utredning av sammensatt problematikk eller traumer er ønskelig.

Poliklinikken har generelt et sterkt faglig miljø og kompetansemessig dekker vi de aller fleste anerkjente behandlingsmetoder, både innen gruppe- og individualterapi.
Avdelingen som helhet er videre lokalisert på 3 steder og i tillegg til poliklinikken på Ringerike, består den av Seksjon døgnbehandling med FACT, lokalisert på Røyse og Seksjon poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning og veiledning
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning i åpningstiden

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist innen voksenpsykologi eller rus og avhengighetspsykologi, eller psykolog med interesse for spesialisering innen nevnte områder
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Interesse for tverrfaglig behandling og/eller gruppebasert behandling

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • 4 måneders spesialistpermisjon hvert 5 år
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer

Contacts

Hanne Van Den Weghe, Seksjonsleder/psykologspesialist, 95808992
Christian Hølland Eikeland, Avdelingssjef/overlege, 97154231

Location

Arnold dybjords vei 1
3511 Hønefoss

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Vestre Viken

Reference number:4439088081
Percentage of full-time: 100%
Fast
Start date: 01.02.2022
Application deadline: 31.10.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ringerike DPS orgnr: 974606224
Kort om arbeidsgiver

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Psykologer og terapeuter
Sted HØNEFOSS (Adresse: Arnold dybjords vei 1 Postnr: 3511)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Norskkunnskaper
Tiltredelse 01-02-2022
Søknadsfrist 31-10-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/cbf3bf99-b2db-4607-817a-b756afd21fd6
XML_STILLING

Ledig stilling: Psykologspesialist/psykolog - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ringerike DPS