Open job position: Rådgiver (grunnskole) – Melhus kommune (VO-1653)

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 08:54:03 +0100
Deadline: Unknown


Melhus kommune (VO-1653)

7224 MELHUS

Med drøyt 16.500 innbyggere er Melhus den nest største kommunen i den sørlige delen av Trøndelag, og vi opplever sterk befolkningsvekst. Vi er rik på historie, samtidig som vi har spennende utviklingsmuligheter. Med sentral beliggenhet, gode kommunikasjonsforbindelser og nærhet til Trondheim, oppleves vi som en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele regionen. Visjon: Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig.

Rådgiver digitalisering

Digitalisering er et satsingsområde i Melhus kommune, og vi har ambisiøse planer innen skolesektoren. Vi vet at nøkkelen til å lykkes ikke bare er teknologien, men også menneskene. Vi søker derfor etter rådgiver – digitalisering, til prosjektstilling fra 2019-2022.

Melhus kommune har vedtatt en digitaliseringsstrategi for grunnskolene, og som prosjektrådgiver vil du lede arbeidet knyttet til denne.

For oss er det viktig at du er faglig engasjert, at du brenner for å videreutvikle IKT i skolen og at du er opptatt av hvordan teknologi kan benyttes for å understøtte læring. Er du pedagog med skoleerfaring og har veiledningskompetanse, tror vi at du vil ha stort utbytte av det i jobben.

Stillingen rapporterer til leder for IT og digital samhandling. Kontorsted vil være hos IT-tjenesten på rådhuset i Melhus, hvor vi byr på et godt faglig miljø. Samtidig vil du være mye ute ved enhetene og jobbe tett med andre sentrale aktører i kommunens digitaliseringsarbeid. Dette betyr at du må ha evnen til å jobbe selvstendig, men også i team og nettverk. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er helt avgjørende for å nå de målene vi har satt oss.

Er du klar for utfordringen? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Arbeidsoppgaver


Hovedansvar for prosjektet med digitalisering av grunnskolene i Melhus kommune 2019 – 2022.
Knytte satsingsområdet digitalisering opp mot kompetansemål i læreplanen og pedagogisk utvikling i skolene i Melhus.
Modellere gode læringssituasjoner og tilrettelegge for det digitale klasserommet
Samarbeide med andre sentrale aktører i og rundt kommunen.

Kvalifikasjoner


Pedagogisk utdanning og erfaring fra skolesektoren
IT-kompetanse
Forståelse for og erfaring med hvordan teknologi kan benyttes for å understøtte læring
Erfaring med veiledning

Utdanningsnivå
  • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper


Du er engasjert og har evne til å skape gode relasjoner på tvers av fag og enheter
Du er endringsvillig og fleksibel, og har en utforskende praksis
Du er nysgjerrig og løsningsorientert og trives i et hektisk arbeidsmiljø

Vi tilbyr


100 % prosjektstilling fra 2019-2022
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk
Gode pensjonsvilkår
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer

Referanser


Ber om at det oppgis minst to referansepersoner

Andre opplysninger


Melhus kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværenede arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Politiattest må fremvises for stillinger som krever det.

Søknad sendes


Melhus kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicesenteret i Melhus kommune på tlf 72 85 80 00.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1653-2019-01-9 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Rådgiver digitalisering for Melhus kommune (VO-1653)

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9957095

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Melhus kommune (VO-1653)
Bransje Barnehage
Yrke Rådgiver (grunnskole)
Sted Melhus (Postnr: 7224)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown

See in - Norsk