Job Description

Published 21-06-2020
Deadline: 02-08-2020


Rådgiver – Naturforvaltning

Bymiljøetaten har ansvar for et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen lever hver dag — og om 100 år. For å få dette til må vi sørge for å drifte veier, parker, byrom, friområder og kommunal skog. For å redusere klimagassutslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. For å utvikle byen fremforhandler og gjennomfører vi utbyggingsavtaler, bygger offentlig infrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. For å skape trivsel og trygghet, arbeider vi med landskapsplanlegging, naturforvaltning, trafikksikkerhet, parkeringsbestemmelser, Fisketorget og følger opp renovasjon og deponier. Kort sagt — Bymiljøetaten får byen til å leve!

Bymiljøetaten har nå en ledig stilling som rådgiver i Naturforvaltningsseksjonen. Stillingens hovedfunksjon er å ivareta friluftsliv og biologisk mangfold i areal- og forvaltningsspørsmål. Som rådgiver hos oss vil du bli del av en kompetent og engasjert seksjon på åtte medarbeidere, som har en nøkkelrolle i forvaltningen av et stort og variert naturmangfold i kommunen. I tillegg til oppgaver knyttet til friluftsliv og biologisk mangfold forvalter vi byfjell, vassdrag og vilt. Vi har også viktige miljøoppgaver knyttet til forsøpling, samt forvaltning av nedlagte kommunale avfallsdeponi.
Nærhet til natur med gode kvaliteter blir stadig viktigere i en tett befolket by i vekst og utvikling. Seksjon for naturforvaltning ser derfor etter deg som vil jobbe sammen med oss om en bærekraftig forvaltning av områder som er av stor betydning både for friluftsliv og for biologisk mangfold. Hos oss vil du få spennende oppgaver og dyktige kollegaer som jobber for en bærekraftig forvaltning av natur og miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Gi uttalelser om naturfaglige tema til aktuelle offentlige instanser
 • Bidra med innspill til Bymiljøetatens uttalelser i plansaker
 • Bidra til utarbeidelse av nye strategier og handlingsplaner for naturfaglige tema
 • Følge opp vedtatte strategier og handlingsplaner innenfor fagfeltene friluftsliv og biologisk mangfold
 • Svare på henvendelser knyttet til friluftsliv og biologisk mangfold
 • Gjennomføre enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv og biologisk mangfold
 • Informasjonsarbeid rettet mot kommunens innbyggere

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra universitet eller høyskole som naturforvalter, naturviter, arealplanlegger, geograf, biolog eller tilsvarende på masternivå
 • Arbeidserfaring fra offentlig forvaltning er ønskelig
 • Kjennskap til plan og bygningsloven, friluftsloven og annet relevant lov og regelverk vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Evne til å prioritere mellom oppgaver i en travel hverdag
 • Strukturert, ansvarbevisst og engasjert
 • Pådriver med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Vilje og evne til å påta seg nye og spennende oppgaver

Vi tilbyr

 • En spennende jobb innenfor et tverrfaglig arbeidsfellesskap
 • En arbeidsplass som er en inkluderende (IA) bedrift
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Kristin Madsen Klokkeide, Seksjonsleder, 99 44 54 84

Arbeidssted

Johannes Bruns gate 12
5008 Bergen

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Bergen kommune

Referansenr.:4247378981
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.08.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Bymiljøetaten, Bergen kommune orgnr: 874601012
Kort om arbeidsgiver

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Webside
Bransje Bygg og anlegg
Yrke Arealplanlegging og arkitektur
Sted BERGEN (Adresse: Postnr: 5008)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 02-08-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/30c820b1-b730-4887-ba3b-ff4121cbdff3
XML_STILLING

Ledig stilling: Rådgiver - Naturforvaltning - Bymiljøetaten, Bergen kommune