Job Description

Published 22-05-2020
Deadline: 08-06-2020


Rådgiver – plan, samferdselsdivisjonen

Jobbnorge ID: 187777

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Avdeling for kollektiv og mobilitet v/seksjon for mobilitet og bærekraft har ledig 100% fast stilling som planrådgiver. Du skal bidra til fylkeskommunens løpende oppgaver innenfor samordnet areal- og transportplanlegging gjennom blant annet innspill og uttalelser til reguleringsplaner og kommuneplaner, sammen med et fagteam. Du skal ivareta hensynet til divisjonens ansvarsområder. Øvrige oppgaver er saksbehandling og utredning. Stillingen vil ha geografisk fokus på Finnmark, men må også påregne oppgaver i hele regionen.

Arbeidssted er Finnmark, fortrinnsvis Vadsø.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og utarbeide samferdselsdivisjonens uttalelser til kommuneplaner, reguleringsplaner og dispensasjonssøknader, med fokus på Finnmark
 • Delta i faglig plangruppe for samferdselsdivisjonen
 • Delta i overordnet planarbeid for fylkeskommunen, og bistå i planlegging av fylkesvegprosjekt og kollektivtransport
 • Bidra i utredningsarbeid, herunder utarbeide beslutningsgrunnlag og støtte for politiske saker.

Planrådgiveren vil også bistå og ha kontakt med kommuner og regionale fagmyndigheter. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjonskrav / personlige egenskaper

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis mastergrad. Omfattende praksis eller etterutdanning kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med planlegging etter plan- og bygningsloven vektlegges
 • Erfaring fra samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, og/eller vegfaglig erfaring vektlegges
 • Kunnskap om bruk av GIS og planrelaterte IT-verktøy er en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Du må ha sans for nøyaktighet og evne til å jobbe selvstendig. Det er viktig at du har god problemforståelse, er løsningsorientert og har evne til å oppnå forståelse og enighet. Arbeidsområdet er komplekst og involverer flere myndighetsnivå, det krever rolleforståelse og tydelighet. Det forventes at du kan ta initiativ, og bidrar til konstruktivt tverrfaglig samarbeid.

Vi tilbyr

Troms og Finnmark fylkeskommune tilbyr spennende utfordringer i et godt arbeidsmiljø, gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Flexitid og gode ordninger for avspasering.

 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Meget god pensjonsordning
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • Dekning av flytteutgifter
 • Lønn etter avtale

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 for en familie på fire.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 8. juni 2020

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.

Kontaktinfo

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Seksjonsleder Øystein O. Miland tlf. 996 35 458.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Troms og Finnmark fylkeskommune orgnr: 974622424
Kort om arbeidsgiver

Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvaret for fylkesveg, kollektivtransport og bærekraftig mobilitet. Divisjonen har derfor et godt fagmiljø for areal- og transportplanlegging, planforvaltning, utredning og spennende tverrfaglige oppgaver.

Webside http://www.tromsfylke.no
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Kontor, forvaltning og saksbehandling
Sted VADSØ (Adresse: Vadsø Postnr: 9800)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 08-06-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/21030b48-f3b8-4bcc-ba90-54ff7f32d5fe
XML_STILLING

Ledig stilling: Rådgiver - plan, samferdselsdivisjonen - Troms og Finnmark fylkeskommune