Open job position: Regnskapsansvarlig – Landbruksdirektoratet

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 08:25:30 +0100
Deadline: Snarest


Landbruksdirektoratet

Steinkjer
7700 STEINKJER
Web: http://www.landbruksdirektoratet.no

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. Vi er 220 ansatte med kontorer i Oslo og Alta. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.

Landbruksdirektoratet skal flytte 30 årsverk fra Oslo til en nyopprettet enhet på Steinkjer innen juli 2020. Den nye enheten skal utføre arbeidsoppgaver innenfor fagområdene regnskap, lønn, arkiv, skogforvaltning og landbruks- og naturskadeerstatning. Vi starter oppbyggingen på Steinkjer vinteren 2019.

 

Vi søker fagansvarlig for regnskap

Om stillingen og arbeidsområdet

Vi søker etter vår nye fagansvarlig for regnskap. Direktoratet skal effektivisere våre regnskapstjenester og står overfor flere forbedringsprosjekter innenfor fagområdet. Vi kan tilby en spennende stilling for deg som ønsker å jobbe med statlig regnskapsforvaltning. Du vil være en sentral ressurs i oppbyggingen av det nye regnskapsteamet i Steinkjer. Stillingen er en del av den nyopprettede seksjonen arkiv og regnskap i avdeling digitalisering og organisasjon.

Regnskapsteamet består av fem personer og har ansvar for regnskap, lønn og betalingsoppfølging. I tillegg til å føre regnskap for Landbruksdirektoratet, er vi regnskapsfører for 4 statlige fond og 3 ordninger med «ikke-statlige midler». Du skal ha fagansvaret for regnskapsområdet og vil rapportere til seksjonssjef. En viktig oppgave blir å støtte ledelsen og de ulike styrer/sekretariat i arbeidet med å avgi korrekt regnskap.

Spørsmål om stillingen

Vil du vite mer om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Marianne Tanberg Haugseth, telefon 922 84 099.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal være fagansvarlig for regnskapsområdet og teamleder for regnskapsmedarbeiderne
 • Du skal videreutvikle og effektivisere regnskapstjenesten
 • Du vil ha hovedansvar for årsavslutning og årsregnskap
 • Du skal jobbe med kontroll og avstemminger, spesielt mot våre fagsystemer
 • Du vil være vår kontaktperson mot Riksrevisjonen og Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Andre regnskapsfaglige oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har høyere utdanning innen økonomi og/eller regnskap, på bachelor- eller masternivå.
 • Du har erfaring fra årsregnskap og har oppdatert kunnskap på gjeldende regelverk.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til Agresso, og gode ferdigheter i Excel.
 • Det er en fordel om du har jobbet med forbedringsarbeid innenfor fagområdet.
 • Det er en fordel om du har relevant erfaring fra og kunnskap om økonomiregelverket i staten og statlig regnskapsføring.

Personlige egenskaper

 • Du er nøyaktig og strukturert.
 • Du har god gjennomføringsevne.
 • Du er positiv, løsningsorientert og har evne til å se helheten.
 • Du har gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr deg

 • en stilling med stort ansvar og mulighet til å videreutvikle fagområdet.
 • Fast stilling som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 524 200 til kr. 682 200 (ltr. 60-ltr. 74), avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • sentral beliggenhet på Steinkjer.
 • gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid).
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån.

Generelle opplysninger

Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn, samt å rekruttere personer med funksjonsnedsettelse og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Landbruksdirektoratet er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på epost: kundeservice@jobbnorge.no eller ring på telefon: 75 54 22 27.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Stillingsnummer: 1702-2019-01-26 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Vi søker fagansvarlig for regnskap for Landbruksdirektoratet

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9956705

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Landbruksdirektoratet
Bransje Økonomi
Yrke Regnskapsansvarlig
Sted Steinkjer (Postnr: 7700)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Snarest

See in - Norsk