Open job position: Regnskapskonsulent – Landbruksdirektoratet

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 08:07:44 +0100
Deadline: Snarest


Landbruksdirektoratet

Steinkjer
7700 STEINKJER
Web: http://www.landbruksdirektoratet.no

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. Vi er 220 ansatte med kontorer i Oslo og Alta. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.

Landbruksdirektoratet skal flytte 30 årsverk fra Oslo til en nyopprettet enhet på Steinkjer innen juli 2020. Den nye enheten skal utføre arbeidsoppgaver innenfor fagområdene regnskap, lønn, arkiv, skogforvaltning og landbruks- og naturskadeerstatning. Vi starter oppbyggingen på Steinkjer vinteren 2019.

Vi søker førstekonsulent/rådgiver innen regnskap

Om stillingen og arbeidsområdet

Vi søker etter deg som har erfaring fra regnskapsarbeid og trives med både løpende drifts- og utviklingsoppgaver. Direktoratet skal effektivisere våre regnskapstjenester og står overfor flere forbedringsprosjekter innenfor fagområdet. Vi kan tilby en spennende stilling for deg som ønsker å bidra i arbeidet med å utvikle og forbedre regnskaps- og økonomitjenestene i direktoratet. Stillingen er en del av den nyopprettede seksjonen arkiv og regnskap i Avdeling digitalisering og organisasjon.

Regnskapsteamet består av fem personer og har ansvar for regnskap, lønn og betalingsoppfølging. I tillegg til å føre regnskap for Landbruksdirektoratet, er vi regnskapsfører for 4 statlige fond og 3 ordninger med «ikke-statlige midler».

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha løpende driftsoppgaver knyttet til regnskap og regnskapsoppfølging.
 • Du skal jobbe med remittering og betalingsoppfølging.
 • Du skal jobbe med avstemminger og kontroller.
 • Du skal bidra til utvikling og forbedring av direktoratets regnskapstjenester.

Andre regnskapsfaglige oppgaver må påregnes.

Spørsmål om stillingen

Vil du vite mer om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Marianne Tanberg Haugseth, telefon 922 84 099.

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning innen økonomi og/eller regnskap, minimum på bachelornivå.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med regnskapsarbeid, fortrinnsvis fra statlig sektor.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til Agresso, og gode ferdigheter i Excel.
 • Det er en fordel om du har relevant erfaring fra og kunnskap om økonomiregelverket og statlig regnskapsføring.

Personlige egenskaper

 • Du er nøyaktig og strukturert.
 • Du har gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt.
 • Du er selvstendig.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr deg

 • en selvstendig stilling med mulighet til å forme rollen og videreutvikle fagområdet.
 • Fast stilling som førstekonsulent i lønnsspenn fra kr 449 400,- til kr 505 800,- (ltr. 51-58) eller som rådgiver i lønnsspenn fra kr 464 800,- til kr. 565 500 (ltr. 53-64), avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid).
 • refusjon av treningsutgifter.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån.

Generelle opplysninger

Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn, samt å rekruttere personer med funksjonsnedsettelse og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Landbruksdirektoratet er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på epost: kundeservice@jobbnorge.no eller ring på telefon: 75 54 22 27.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Stillingsnummer: 1702-2019-01-27 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Vi søker førstekonsulent/rådgiver innen regnskap for Landbruksdirektoratet

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9956710

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Landbruksdirektoratet
Bransje Økonomi
Yrke Regnskapskonsulent
Sted Steinkjer (Postnr: 7700)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Snarest

See in - Norsk