Open job position: Saksbehandler (offentlig administrasjon) – Politiet, Utrykningspolitiet


Job Description

Published 06 Dec 2018 11:36:32 +0100
Deadline: 13.01.2019


Politiet, Utrykningspolitiet

Fredriksvern verft, Helgeroaveien
3290 STAVERN

Utrykningspolitiet (UP) er et særorgan i politiet som har trafikksikkerhetsarbeid som hovedoppgave og målsettingen er å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. UP bidrar også i annen kriminalitetsbekjempelse og er en bistands- og beredskapsressurs for politidistriktene. UP består av hovedadministrasjonen i Stavern, Politiets ATK-senter på Farstad og fem UP-distrikter med distriktskontor og distriktsledelse rundt i landet.

Mer informasjon, organisasjonskart og kontaktinformasjon kan du finne på: www.politiet.no/up
Besøk oss gjerne på Facebook www.facebook.com/utrykningspolitiet

Rådgiver – Utrykningspolitiet

Ved hovedkontoret i Stavern er det ledig stilling som rådgiver. Rådgiveren vil være delaktig i Utrykningspolitiets teknologi- og materiellhåndtering og utvikling, for at vi skal være i best mulig stand til å utføre våre primæroppgaver som er trafikksikkerhetsarbeid, kriminalitetsbekjempelse på vei og bistand og beredskap.
Stillingen er for tiden plassert ved Teknologi- og materiellavdelingen. Noen av avdelingens arbeidsoppgaver er forvaltning av materiell, teknologi- og metodeutvikling, IKT, prosesskontroll av bevisinstrument for alkohol og bidra til utvikling av gode rutiner og styringssystemer i Utrykningspolitiet, samt administrasjon av Politireserven.

Arbeidsoppgaver

 • Varierte arbeidsoppgaver innen logistikkarbeid og generell materiellstyring.
 • Drift og forvaltning av kjøretøy og trafikkteknisk utstyr.
 • Innkjøp og avrop på avtaler.
 • Delta i forskjellige arbeidsgrupper og prosjekter knyttet til arbeidsområdene.
 • Kontakt og oppfølgning av UP-distriktene og -patruljene innen gitte områder.
 • Basert på søkerens kvalifikasjoner vil arbeidsoppgaver og innhold i stillingen kunne endres noe. Andre arbeidsoppgaver må også kunne påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Vi krever at du har relevant utdanning eller fagbrev, fortrinnsvis innen fagfeltene logistikk eller kjøretøyforvaltning. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Utdanningsretning

 • Logistikk

Utdanningsnivå

 • fagskole/fagbrev (2 år)
 • høyskole

Personlige Egenskaper

 • Praktiske evner og teknisk forståelse.
 • Tar initiativ og jobber selvstendig, men har også gode samarbeidsevner.
 • Strukturert, ryddig og systematisk med god evne til å dokumentere.
 • Fleksibel samt evnen til å fullføre påbegynte prosesser.
 • Allsidig, positiv og har fokus på godt arbeidsmiljø.
 • Politiet har en medarbeiderplattform som krever at medarbeiderne er modige, tenker og handler helhetlig, viser respekt og er tett på. I vurderingen av kandidatene til stillingen vil også disse kravene bli vektlagt.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Stillingen blir plassert som rådgiver SKO 1434 og avlønnes i lønnsspenn 565 500-597 400 avhengig av kvalifikasjoner.
 • Utrykningspolitiet kan tilby en utfordrende og selvstendig stilling i en organisasjon som er preget av utvikling og god resultatoppnåelse. Vi har et meget godt arbeidsmiljø med kompetente og godt motiverte medarbeidere.
 • Vi følger særavtale om fleksibel arbeidstid i staten.
 • Lov- og avtalefestet pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse. Til fradrag fra lønnen kommer 2% lovfestet andel til Pensjonskassen.
 • Ansettelsen skjer på vilkår fastsatt i statsansatteloven og personalreglement for politi- og lensmannsetaten. Prøvetid på 6 måneder.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste med navn, alder, nåværende stilling og bostedskommune. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
 • Stillingen må søkes på elektronisk i Webcruiter. Alle søkere blir tilskrevet etter at ansettelse er foretatt.
 • For alle våre stillinger kreves plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon

Josef Reng, politiinspektør, 908 92 051/332 05 200

Arbeidssted

 Stavern

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Politiet, Utrykningspolitiet

Ref. nr.:3958872949
Stillingsbrøk: 100%
Fast stilling
Søknadsfrist: 13.01.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3958872949&company_id=3586294743&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 5303-2018-12-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Rådgiver – Utrykningspolitiet for Politiet, Utrykningspolitiet

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9934723

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Politiet, Utrykningspolitiet
Bransje Kontor
Yrke Saksbehandler (offentlig administrasjon)
Sted Stavern
Stillingstype
Krav
Søknadsfrist 13.01.2019

See in - Norsk