Open job position: Saksbehandler (offentlig administrasjon) – Rehabiliteringssenteret AiR

Select rough translation.

Job Description

Published 07 Nov 2019 10:56:02 +0100
Deadline: Unknown


Rehabiliteringssenteret AiR

Haddlandsvegen 20
3864 RAULAND
Telefon: 47463408
E-post: siri.morch@air.no Web: https://rehabilitering.no/ledigestillingar/

Rehabiliteringssenteret AiR er ein landsdekkande ideell institusjon i spesialisthelsetenesta innan arbeidsretta rehabilitering. Me har ca. 65 årsverk og 80 tilsette. AiR-klinikk er CARF-akkreditert, noko som bidreg til at rehabiliteringstenestene er målbare, forsvarlege og av god fagleg kvalitet. Me delar lokale og organisasjon med Nasjonalt Kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering med ansvar for å forske på best practice innanfor fagfeltet. Senteret ligg i Rauland i Telemark, omgjeven av flott natur som nyttast aktivt i rehabiliteringsarbeidet.

Arbeidskonsulent med kompetanse innan pedagogikk/sosialfagleg/helsefagleg retning

Vår profesjon:

AiR-klinikk skal med tverrfagleg kompetanse bidra til at pasientar med samansette plager og nedsett arbeidsevne får auka livskvalitet og arbeidsdeltaking gjennom individuell rettleiing og gruppeundervisning.

 • AiR-klinikk har fire team som består av psykolog, lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idrettspedagog.
 • Kvart team har ansvar for opptil 17 deltakarar.
 • Opphaldet for kvar gruppe er døgnbasert og går over fire veker.
 • Me tilbyr også eit kartlegging- og vurderingsopphald over ei veke og med færre deltakarar på gruppa.

Me ser etter desse kvalifikasjonane:
 • Kompetanse innan pedagogikk/sosialfagleg/helsefagleg retning på bachelernivå.
 • Erfaring frå arbeidsretta rehabilitering eller tilsvarande.
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne som kan bidra til eit utviklande fagmiljø.
 • Blikk for tverrfaglege funksjonsvurderingar.
 • Interesse for gruppeprosessar og undervising.
 • God skriftleg framstillingsevne.
 • Personlege eigenskapar blir vektlagt

Arbeidsoppgåver:
 • Individuell rettleiing.
 • Undervising av deltakarar i grupper.
 • Gjennomføring av kartleggings — og vurderingssamtaler.
 • Vera primærkontakt med ansvar for generell rettleiing.
 • Ha kontakt med NAV, arbeidsgjevarar og/eller andre involverte.
 • Særfagleg oppfylging ved behov.
 • Arbeid med epikrise for deltakarar

Me tilbyr:
 • Høve til fagleg utvikling internt i organisasjonen og gjennom kurs o.l.
 • Høve til å bidra til eit utviklande fagmiljø innan fagfeltet arbeidsretta rehabilitering.
 • Arbeidstid: Kvardagar kl. 08.00-15.30.
 • Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår.
 • Hjelp til å skaffe møblert bustad

For meir informasjon, kontakt ass. klinikkleiar, Siri Mørch på tlf. +47 474 63 408 / siri.morch@air.no eller administrasjonsleiar Jon Hovda på tlf. +47 35 06 28 00 / jon.hovda@air.no PAM

Stillingsnummer: 0833-2019-11-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Arbeidskonsulent med kompetanse innan pedagogikk/sosialfagleg/helsefagleg retning for Rehabiliteringssenteret AiR

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10166349

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Rehabiliteringssenteret AiR
Bransje Kontor
Yrke Saksbehandler (offentlig administrasjon)
Sted Rauland (Postnr: 3864)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback