Open job position: Saksbehandler (økonomi og samfunnsvitenskap, offentlig administrasjon) – NAV Sagene

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 21 Aug 2019 09:30:02
Deadline: 03.09.2019


NAV Sagene

Thorvald Meyers gate 9
0555 OSLO

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller <> om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Veileder

Org. nr: – Stillingsident: 4119580322 Presentasjon av stillingen:

Veileder skal følge opp brukere i NAV og hjelpe dem tilbake til arbeidslivet.

Som medarbeider ved NAV Sagene blir du en del av et godt fagmiljø og et kontor i utvikling. Vi ser etter deg som har troen på at alle mennesker til tross for fysiske og psykiske helseplager, eller andre utfordringer, kan få og holde på en vanlig jobb. Du evner å se mennesker i et helhetsperspektiv, og har et sterkt ønske om at flere mennesker skal få muligheter i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå og veilede brukere i ulike livssituasjoner
 • Kartlegge og avklare brukers ressurser og oppfølgingsbehov, og motivere for arbeid
 • Gjennomføre arbeidsevnevurderinger og utarbeide aktivitetsplaner i dialog med bruker
 • Utstrakt samarbeid med arbeidsgivere, helsevesen, utdanningsinstitusjoner, tiltaksleverandører m.v.
 • Hyppig kontakt med brukere og samarbeidsparter via møter, telefonsamtaler og digitale kommunikasjonskanaler
 • Saksbehandle etter gjeldende lover og regelverk
 • Yte service til brukere og samarbeidspartnere gjennom tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Arbeidsoppgaver kan endres ut ifra hva som er avdelingens eller kontorets behov

Kvalifikasjoner

 • Fullført 3-årig relevant utdanning fra høyskole/universitet (gjerne innen arbeidsinkludering, veiledning, sosialfag, pedagogikk eller psykologi). Særlig relevant kompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Veiledningskompetanse, og relevant erfaring fra veiledning og brukeroppfølging
 • Kjennskap til arbeidsmarkedet, og gjerne erfaring fra arbeid med arbeidsgivere
 • Erfaring med å håndtere flere datasystemer, og teknisk innsikt i digitale verktøy og bruken av dem
 • Det er en fordel med erfaring fra saksbehandling
 • Du må kunne jobbe målrettet, effektivt og strukturert i et hektisk miljø med klare frister og resultatkrav

Personlige egenskaper

 • Evner å håndtere ulike oppgaver og mennesker i ulike livssituasjoner
 • Kan skape gode relasjoner, samt motivere og engasjere både brukere og kollegaer
 • Evne og motivasjon for egen læring og tar ansvar for egen kompetanseutvikling
 • Bidrar til utvikling og nytenkning
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr


Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, hvor du sammen med aktive og engasjerte kollegaer finner gode løsninger for NAV’s brukere.Godt arbeidsmiljø preget av engasjerte og kunnskapsrike kollegaer. Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønnstrinn 50-55 (449 300 – 488 000); kode 1408. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon


Eivind Lønaas, Fungerende avdelingsleder, 94354535, eivind.lonaas@nav.no

Arbeidssted


Thorvald Meyers gate 9
0555 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4119580322
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 03.09.2019 PAM

Stillingsnummer: 0315-2019-08-143 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Veileder for NAV Sagene

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10115757

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver NAV Sagene
Bransje Kontor
Yrke Saksbehandler (økonomi og samfunnsvitenskap, offentlig administrasjon)
Sted Oslo (Postnr: 0555)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist 03.09.2019

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback