Open job position: Salgssjef – HOVEDORGANISASJONEN VIRKE

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 07 Oct 2019 11:44:00
Deadline: Unknown


HOVEDORGANISASJONEN VIRKE

Henrik Ibsens gate 90
0255 OSLO
Telefon: +47 473 01 088
E-post: tkl@assessit.no Web: https://apply.recman.no/job_post.php?id=104878&path=finn

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Vi kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger.

Vi jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagslige og langsiktige problemer. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning. Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste; å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet.

Kommersiell leder

Kommersiell leder

Virke: Nær — Frampå — Annerledes

Kommersiell leder skal bidra til å forbedre og videreutvikle Virkes salgs- og markedsføring av medlemskap og tjenester. Som kommersiell leder vil du kontinuerlig arbeide strategisk for å sikre at Virke møter morgendagens medlemsbehov og forventninger. Du vil bli en nøkkelperson i arbeidet med å skape en kommersiell interesse og forståelse i hele Virke, og legge til rette for godt samarbeid og utnyttelse av synergier på tvers. Rett person blir trigget av å arbeide i en samfunnsengasjert organisasjon.

Stillingen rapporterer til Direktør Kommunikasjon og Marked.

Ansvarsområder:

 • Overordnet strategisk, taktisk og operativt ansvar for salgs- og markedsarbeidet i Virke
 • Ansvar for implementering og etterlevelse av vedtatt strategi for å oppnå strategiske og økonomiske mål.
 • Skape en kommersiell interesse og forståelse i hele Virke, og være en bidragsyter til utarbeidelse av kommersielle planer i alle Virkes avdelinger
 • Sikre at salgs- og markedsavdelingen er en aktiv bidragsyter i Virkes strategiske utvikling
 • Ansvar for utvikling av Virkes digitale salgskanaler gjennom eksisterende og nye produkt- og tjenestespekter
 • Sikre rekruttering av nye medlemmer gjennom konkrete salgs- og markedstiltak, samt sikre opprettholdelse av allerede eksisterende medlemmer
 • Salgs- og budsjettansvar for telemarketing -kanalen
 • Ansvar for å skape attraktive medlemsarrangementer og at disse avvikles med høy kvalitet og effektivitet
 • Ansvar for at Virkes kundeservice opprettholder en høy servicegrad og skaper engasjement rundt Virkes produkt- og tjenestetilbud

Kvalifikasjoner:
 • Relevant høyere utdannelse
 • Flere års relevant ledererfaring, inkludert strategi, budsjett og personallederansvar
 • Inngående kjennskap til løsningssalg inkludert salgsstrategi og påfølgende salgsaktiviteter
 • God kjennskap til digitale markedslandskap, både innen medier, forretningsmodeller og verktøy
 • Erfaring med bruk av innsikt og fakta til kommersiell konvertering
 • Bør ha god erfaring med arbeid og håndtering av CRM-systemer

Personlige egenskaper:
 • Evner å iverksette og skape aktivitet
 • Motiverer og dyktiggjør andre til å opprettholde kvalitet og aktivitet
 • Arbeider systematisk og metodisk for å nå felles målsettinger
 • Analytisk tilnærming til utfordringer
 • Evner å bygge relasjoner på tvers, tilpasser deg og bygger lagånd

Vi tilbyr:
 • En viktig rolle i en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og vekst
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med høy grad av selvstendighet og fleksibilitet
 • Et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere fra Assessit hvis du har spørsmål om stillingen.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0312-2019-10-79 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Finn

Kommersiell leder for HOVEDORGANISASJONEN VIRKE

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10146433

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Bransje Ledelse
Yrke Salgssjef
Sted Oslo (Postnr: 0255)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback