Job Description

Published 23-02-2021
Deadline: 08-03-2021


Seksjonsleder for ny og spennende seksjon! – Svangerskapsvikariat

Org. nr: – Stillingsident: 4347916272 Presentasjon av stillingen:

Seksjon for arbeid, fritid og avlastning (AFA) søker ny seksjonsleder i svangerskapsvikariat fra 1.april 2021 til 30.mars 2022.

Seksjonen er en del av enhet for tilrettelagte tjenester i bydel Frogner. Enheten har som hovedmål å bidra til en meningsfull og sosial hverdag, mestring og inkludering for bydelens innbyggere med nedsatt funksjonsevne og/eller psykiske helseutfordringer.

Seksjonen består av tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift, avlastere og støttekontakter. Du vil i tillegg ha økonomiansvar for seksjonens kjøpeplasser.

AFA er en nyopprettet seksjon, som fortsatt er under utvikling. Du vil være en aktiv bidragsyter til å utvikle og forbedre eksisterende tjenestetilbud, og starte opp nye tilbud i tråd med bydelens strategi og innbyggernes behov.

Brenner du for inkludering? Har du ledererfaring? Gode samarbeidsevner? Er du kreativ og liker å jobbe med utvikling? Da oppfordrer vi deg til å søke!

Du vil blant annet ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Personal- og fagansvar for seksjonen
 • Økonomiansvar, herunder budsjettarbeid og avviksrapportering
 • Sikre god ressursutnyttelse og tjenestekvalitet
 • HMS – arbeid
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid, avvikshåndtering og utarbeidelse av rutiner
 • Ansvar for å koordinere samhandling med relevante aktører– internt og eksternt
 • Ansvar for rekruttering, opplæring og veiledning av ansatte
 • Bidra til utvikling av tjenestetilbudet til brukergruppen i bydelen
 • Aktiv og positiv bidragsyter inn i enhetens lederteam
 • Andre oppgaver innenfor enhetens ansvarsområder kan pålegges ved behov.

Vi søker deg som har:

 • Helse- og sosialfaglig bachelorgrad
 • Lederutdanning og / eller ledererfaring med dokumenterte resultater
 • Erfaring fra offentlig sektor
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk i henhold til Oslo kommunes gjeldende krav
 • Kjennskap til relevante dataverktøy
 • Erfaring med målgruppen

Hos oss er det også viktig at du:

 • Ser løsninger og trives med utviklingsarbeid
 • Har evne til å jobbe systematisk og å kunne prioritere oppgaver basert på enhetens føringer
 • Er tydelig, målrettet og handlingsdyktig
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er positiv, og evner å inspirere og motivere

Hos oss får du:

 • Stillingsbrøk 100%, i tidsrommet 1.april 2021 — 30.mars 2022
 • En spennende stilling med innflytelse på tjenesteutvikling i bydelen
 • En dynamisk arbeidsplass med høy faglig kompetanse
 • Tilgang til bydelshus med moderne lokaler, treningsrom og kantine
 • Fleksitidsordning
 • Lønnstrinn 51 (674 900,-)

Kontaktinformasjon

Caroline T. Nerlien, Fungerende enhetsleder, caroline.nerlien@bfr.oslo.kommune.no
Marianne Salvesen, Seksjonsleder, marianne.salvesen@bfr.oslo.kommune.no

Arbeidssted

Drammensveien 60
0271 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4347916272
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.04.2021
Sluttdato: 31.03.2022
Søknadsfrist: 08.03.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Arbeid, fritid og avlasting, Oslo kommune, Bydel Frogner orgnr: 974589230
Kort om arbeidsgiver

Bydel Frogner er en sentrumsbydel vest i Oslo med urbane kvaliteter og naturområder som Bygdøy og Frognerparken. Bydelen grenser til bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og St. Hanshaugen, samt Oslofjorden og sentrum.

Bydel Frogner skal tilby sine rett i underkant av 60 000 innbyggere gode og tilgjengelige tjenester. Samtidig skal bydelen være en offensiv pådriver i samfunns- og infrastrukturutviklingen, legge til rette for et aktivt lokalengasjement og sikre gode urbane kvaliteter. Tjenestene våre har fokus på forebyggende arbeid og tidlig intervensjon, kvalitet og forutsigbarhet , gjennom god og tydelig kommunikasjon.

For mer informasjon om oss, gå inn på Oslo kommunes nettside og Bydel Frogner se www.bydel-frogner.oslo.kommune.no . Vi er også til stede på Facebook og Instagram

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Webside
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Ledelse, administrasjon og rådgivning
Sted OSLO (Adresse: Postnr: 0271)
Stillingstype Vikariat Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse 01-04-2021
Søknadsfrist 08-03-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/8b25f2bc-7156-41f0-9ee8-41bb50a99bbc
XML_STILLING

Ledig stilling: Seksjonsleder for ny og spennende seksjon! - Svangerskapsvikariat - Arbeid, fritid og avlasting, Oslo kommune, Bydel Frogner