Open job position: Sivilingeniør (elkraftteknikk) – NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 14 Oct 2019 00:40:00
Deadline: Snarest


NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Mustads vei 1
0283 OSLO
Telefon: +47 976 70 836
E-post: jobb@nek.no Web: https://www.finn.no/recruitment/hired/frontend/applynow/input.action?adId=160082507

NEK er den norske delen av den sentrale arena for utvikling av standarder innen elektroteknisk område og har flere viktige møteplasser for fagfolk innen el-og ekomsektoren. Virksomheten er en viktig medspiller i å realisere bærekraftige løsninger, basert på bruk av ren elektrisk energi. Vi er også en viktig medspiller i digitaliseringen i det norske samfunnet. NEK er medlem i et globalt nettverk og er gjennom det med på å arbeide for fjerning av tekniske handelshindre og dermed stimulere internasjonal handel.

Bli med på å skape et faglig nettverk for et fullelektrisk og digitalt samfunn

NEK arbeider innen robotisering, smartteknologi, automatisering, velferdsteknologi, elektrisk energiproduksjon, -distribusjon og bruk, elektronisk kommunikasjon, digitalisering samt elektrifisering av transport. Vi er en viktig brikke for å få til gode tekniske og samfunnsøkonomiske løsninger innen disse områdene.

Vi har en utstrakt kontaktflate og påvirkningsmuligheter gjennom vårt nettverk av nesten 650 eksperter. Vi er i planmessig vekst og utvider foreløpig med en ny medarbeider;

Elektroingeniør / sivilingeniør / master


med kompetanse innen et eller flere av områdene: Elektriske lavspenningsanlegg, fornybar energi (sol og vind), elektriske anlegg innen skip, olje, gass og ex-soner.

Hva vi tilbyr

Vi kan tilby stilling som fagsjef. Du vil da få ansvar for å sikre best mulig organisering av arbeidet innen ditt ansvarsområde og gjennom dette bidra effektivt til norsk industri- og produktutvikling. Aktiv koordinering og samarbeid med europeisk og internasjonal standardisering er en viktig del av dette arbeidet.

Hva vi ønsker oss

Vi ønsker oss en engasjert kollega som kan være med å løfte NEK ytterligere. Du får muligheten til å påvirke stillingens innhold, samt din egen og NEKs utvikling. Stillingen medfører unike muligheter til å bygge relasjoner og nettverk mot norsk næringsliv, myndighetsorganer, bransjeorganisasjoner samt internasjonale aktører innen fagområdet.

Vi ønsker oss flere kvinner og disse oppfordres spesielt til å søke. Både kandidater med lang og bred erfaring, og yngre ambisiøse personer med potensiale vil komme i betraktning. Du bør ha utdannelse tilsvarende bachelor eller høyere. Det er viktig at du kan kommunisere godt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. Vi ønsker en kollega som trives med nettverksbygging og teamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Du vil gjennom arbeidet med standardisering få anledning til å delta på internasjonale møter og konferanser.

Ta kontakt

Ta gjerne en titt på vår hjemmeside: www.nek.no. Dersom du har kompetanse innen noen av våre øvrige arbeidsområder hører vi gjerne fra deg. NEK planlegger nemlig å ansette inntil 3 nye medarbeidere.

Innkalling til samtaler kan finne sted før utløpet av søknadsfrist. Ta gjerne kontakt med adm. direktør Leif T. Aanensen (tlf. 97670836) for en samtale. Søknad med CV sendes til jobb@nek.no eller ved å bruke søkefunksjonen i annonsen. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0335-2019-10-187 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Finn

Bli med på å skape et faglig nettverk for et fullelektrisk og digitalt samfunn for NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10150448

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
Bransje Elektro/elektronikk]
Yrke Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Sted Oslo (Postnr: 0283)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Snarest

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback