This job has Expired

Job Description

Published 14 Oct 2019 09:45:01
Deadline: Unknown


SINTEF Energi AS

7034 TRONDHEIM
Telefon: +47 977 53 048
E-post: henning.taxt@sintef.no

SINTEF Energy Research delivers research-based systems and services that generate value for our clients, both in Norway and worldwide. SINTEF Energy Research is part of the SINTEF Group, which is one of Europe’s largest independent research centres. SINTEF is an independent and non-commercial organisation.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Forskere for utvikling av framtidens elektriske distribusjonsnett

Avdeling Energisystemer søker
Forskere for utvikling av framtidens elektriske distribusjonsnett

I SINTEF Energi utvikler vi framtidas bærekraftige energisystem. En viktig del av det er et distribusjonsnett som kan møte framtidens utfordringer og muliggjøre det grønne skiftet. Vi utvikler metoder og verktøy for nettintegrasjon av blant annet solenergi, batteri og elektrisk transport. Andre viktige tema er forbrukerfleksibilitet og drift og planlegging av distribusjonsnettet. Vi har stor aktivitet innen demonstrasjon av nye metoder og teknologier, både i laboratorium og i pilotprosjekt.

Vi søker dyktige og engasjerte fagfolk med elkraftbakgrunn eller annen relevant bakgrunn for framtidens kraftnett. Relevant erfaring kan være:

  • Erfaring med prediksjon, modellering og analyse av last, produksjon og fleksibilitet
  • Erfaring med lastflytberegninger (probabilistisk og dynamisk)
  • Erfaring med automasjon i distribusjonsnett (Distribution Automation)

Vi søker primært kandidater med doktorgrad, men gode kandidater med mastergrad/sivilingeniør i elkraft eller andre relevante fag oppfordres også til å søke. Kjennskap til norsk nettbransje og norskkunnskaper er en fordel.

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:
  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 5701-2019-10-266 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Finn

Forskere for utvikling av framtidens elektriske distribusjonsnett for SINTEF Energi AS

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10150105

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver SINTEF Energi AS
Bransje Elektro/elektronikk]
Yrke Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Sted Trondheim (Postnr: 7034)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown