Open job position: Sivilingeniør (elkraftteknikk) – Statnett SF Effektbryter

Select rough translation.

Job Description

Published 11 Feb 2019 09:07:46 +0100
Deadline: Unknown


Statnett SF Effektbryter

0423 OSLO

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Sivilingeniør/Ingeniør høyspenningskomponenter/Gassisolerte koblingsanlegg (GIS)

Statnett ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid, og må digitaliseres for å møte denne utviklingen. Kraftsystemet er i stor endring, med langt mere fornybar kraft, elektrifisering av transportsektoren og mer kraftutveksling med våre naboland. Det krever digital transformering.

Vi ser derfor etter deg som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management. Vi er opptatt av kunnskapsdeling og samarbeid for å skape de nye løsningene, og vi trenger din kompetanse.

Ingeniør/Sivilingeniør høyspenningskomponenter/Gassisolerte koblingsanlegg (GIS)

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Representere fagmiljøet i ett utviklingsteam som skal utforme mer effektive metoder for optimal anleggsforvaltning med moderne digitale løsninger (plattform).
 • Sikre god forankring og forståelse i eget fagmiljøet for de løsninger som utvikles for tilstand og levetidsanalyse på våre komponenter og anlegg.
 • Bidra til å sikre god data og dokumentasjonskvalitet som beslutningsgrunnlag for optimalt vedlikehold.
 • Utvikle nye løsninger for overvåking med sensorteknikk og effektiv dataoverføring.
 • Være premissgiver i utviklingsprosjektet ved utforming av brukergrensesnitt for analyse av tilstandsdata og helseindeks. Verifisere brukergrensesnitt og utvikle dette gradvis i samråd med desentrale og sentrale enheter i anleggsforvaltningen
 • Delta i utvikling, planlegging, oppfølging, havari håndtering og vedlikehold på våre gassisolerte koblingsanlegg (GIS) og effektbrytere.
 • Ta del i det faglige miljøet i Statnett, delta i arbeid nasjonalt og internasjonalt med å utvikle og forbedre fagfeltet.

  Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/Sivilingeniør innen høyspenningsteknikk/elkraft er en fordel, men også søkere med lavere formell utdannelse kan bli vurdert
 • Erfaring med, interesse og engasjement for gassisolerte koblingsanlegg (GIS) og effektbrytere.
 • Fagperson som skaper trygghet og stabilitet og ønsker å bli værende som ressursperson i stillingen i en lang periode.
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper. Muntlig og skriftlig med god fremstillingsevne.
 • Førerkort for bil.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Seksjonsleder DASE, Bent Mathisen, mobil tlf.nr. +4791117699.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, samt søke på stillingen se www.statnett.no.

Statnett forvalter samfunnskritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. I enkelte stillinger må du også kunne sikkerhetsklareres

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur og skal nå digitalt transformeres
 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Link til søknadsskjema: Send søknad

Stillingsnummer: 0316-2019-02-247 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Sivilingeniør/Ingeniør høyspenningskomponenter/Gassisolerte koblingsanlegg (GIS) for Statnett SF Effektbryter

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9980873

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Statnett SF Effektbryter
Bransje Elektro/elektronikk]
Yrke Sivilingeniør (elkraftteknikk)
Sted Oslo (Postnr: 0423)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

See in - Norsk