Open job position: Skoleleder – Akershus fylkeskommune

Select rough translation.

Job Description

Published 13 Mar 2019 09:11:15 +0100
Deadline: 24.03.2019


Akershus fylkeskommune

2003 LILLESTRØM

Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private aktører. Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.

Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Arbeidsplassen tilpasses ved behov. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jf. offentleglova § 25. For ansettelse tilknyttet skolevirksomhet vil det bli krevd politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle merknader kan føre til at tilbudet trekkes tilbake jf. forskrift til opplæringslova § 15-1.

Avdelingsleder norsk og språk – Lillestrøm videregående skole

Ledig stilling som avdelingsleder norsk og språk

Lillestrøm videregående skole har en ledig stilling som avdelingsleder for norsk og språk. Avdelingslederen er en del av skolens ledergruppe.

Lillestrøm videregående skole ligger sentralt i Lillestrøm og har 940 elever fordelt på tre utdanningsprogram: Studiespesialisering, musikk, dans og drama og medier og kommunikasjon. Skolen har også International Baccalaureate, tilrettelagt opplæring og forberedende grupper for minoritetsspråklige elever.

Skolens visjon er å være en tradisjonsrik skole som utvikler hele mennesket i et samfunnsorientert og internasjonalt fellesskap, samtidig som vi kjennetegnes av kunnskapsrike lærere og elever med høye ambisjoner. Vi ønsker å bidra til engasjerte, selvstendige og reflekterte elever gjennom et sterkt faglig fokus og et trygt og inkluderende læringsmiljø slik at elevene blir rustet til et samfunn i utvikling. For å oppnå det ønsker vi at elevene møtes med respekt og omsorg og at det er stor takhøyde for å være seg selv.

Vårt mål er å være en skole der elevene tilegner seg gode fagkunnskaper og et solid fundament for videre læring, samtidig som vi utvikler hele mennesket. Vi ønsker også å være en skole i utvikling der alle lærer av hverandre. Skolens satsingsområder er tilpasset opplæring og vurdering for læring. I tillegg jobber skolen med fylkeskommunens digitale satsing. Lillestrøm videregående skole har god elevsøkning og motiverte elever som trives på Lillestrøm videregående skole.

For mer informasjon om skolen, se www.lillestrom.vgs.no

Arbeidsoppgaver

 • ledelse av avdelingen i tråd med skolens mål, visjon og satsingsområder
 • ansvar for faglig og pedagogisk utviklingsarbeid i avdelingen, personalansvar og medarbeiderutvikling
 • ansvar for elevoppfølging på trinn
 • implementering av fagfornyelsen
 • systematisk oppfølging av minoritetsspråklige elever i studieforberedende løp
 • inntil 30 % undervisning i norsk og eventuelt språk
 • administrative rutiner

Kvalifikasjoner

 • utdanning fra universitet eller høyskole og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning
 • didaktisk og pedagogisk kompetanse til å sikre læringsprogresjon for alle typer elever
 • erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
 • undervisningserfaring fra videregående skole
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • god digital kompetanse
 • ledererfaring fra videregående skole er ønskelig
 • utdanning innen skoleledelse er ønskelig

Personlige Egenskaper

 • lederegenskaper
 • høy arbeidskapasitet
 • god på relasjonsbygging
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • strukturert og tydelig
 • utviklings- og løsningsorientert med evne til å reflektere over og forbedre egen praksis
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et godt faglig miljø hvor det legges til rette for faglig og personlig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • en skole med høyt faglig nivå og svært gode resultater
 • arenaer og kultur for samarbeid
 • arbeidssted sentralt i Lillestrøm
 • gode pensjonsvilkår for våre ansatte
 • lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk

Kontaktinformasjon

Ellen Bruun Råum, assisterende rektor, 63890630
Øivind Sørlie, rektor, 63890601

Arbeidssted

 Lillestrøm

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Akershus fylkeskommune

Ref. nr.:4044107048
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2019
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 24.03.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4044107048&company_id=934961408&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 0231-2019-03-123 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Avdelingsleder norsk og språk – Lillestrøm videregående skole for Akershus fylkeskommune

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10007864

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Akershus fylkeskommune
Bransje Ledelse
Yrke Skoleleder
Sted Lillestrøm (Postnr: 2003)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist 24.03.2019

See in - Norsk