Job Description

Published 12-01-2021
Deadline: 07-02-2021


Sokneprest/prostiprest i Østre Borgesyssel prosti, med primært tjenestested Aremark sokn

Org. nr: – Stillingsident: 4331267874 Presentasjon av stillingen:

Det er nå ledig fast 100 % stilling som sokneprest/prostiprest i Østre Borgesyssel prosti, med primært tjenestested Aremark sokn.

Soknepresten vil ogå gjøre tjeneste som prostiprest i Østre Borgeyssel prosti. For tiden vil dette innebære tjeneste i Marker kommune.

Aremark kommune har ett sokn med ca 1200 kirkemedlemmer. I Aremark kommune er det to kirker; Aremark kirke bygget 1861 og Holmgill kirke bygget 1902.
Aremark kommune med ca. 1325 innbyggere er en typisk jord- og skogbrukskommune med bygdesentrum ved Fosby.
Det er forholdsvis store geografiske avstander i samarbeidsområdet og mye bilkjøring må påregnes. Aremark er en attraktiv kommune for et stort antall fritidseiendommer hvor mange finner tilfredsstillende rekreasjon. Ikke minst naturen har mer å by på enn første øyekast kan se.

I 2009 gikk menighet, NMS og NLM sammen om å bygge, eie og drifte et menighetshus som ligger i umiddelbar nærhet til kirke og kirkekontor med utsikt over Aremarksjøen.

Den levende menighet bygges rundt dette tette samarbeidet, praktisk og teologisk. Det er derfor en forutsetning med godt samarbeidsklima til organisasjonene, for å lykkes med å bygge menighet. Den største ressursen finnes blant de frivillige, og takket være dette samarbeidet lykkes vi med opp mot 100% oppslutning på mange av trosopplæringstiltakene våre. Menigheten ønsker en ny prest og ev. familie varmt velkommen til å bo og ta del i det rike menighetslivet.

Det er god kontakt mellom kirke og skole. Den nye soknepresten vil ha ansvar for kontakten med Aremark skole (1-10) samt kontakt med bygdas barnehage.
Presten har videre ansvar for andakter ved Fosbykollen alders- og sykehjem, samt inngår i turnus med samarbeidsområdets øvrige prester hva gjelder øvrige forkynneroppgaver, kirkelige handlinger og konfirmantarbeid. Den nye soknepresten vil få ansvar for undervisning og oppfølgning av konfirmantene i Aremark (ca.12).
Konfirmantåret starter i september med konfirmasjoner i mai. Aremark menighetskontor er et lite kontor med få årsverk. Presten vil ha sitt primære kontorsted ved Aremark kirke sammen med kirkeverge (50%), organist (40%), menighetspedagog (10%) og to kirketjenere (60% og 10%). Arbeidsmiljøet er positivt innstilt på å bygge menighet i fellesskap.

Les gjerne mer om oss på kommunens hjemmeside: www.aremark.kommune.no og felles hjemmeside for kirkene i samarbeidsområdet: www.marker.kirken.no

Målform i kirke og skole er bokmål

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd.

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger
 • Sjelesorg og veiledning
 • Sete i Aremark menighetsråd og Aremark kirkelige fellesråd
 • Hovedansvar for konfirmantundervisning
 • Stabsmøter
 • Delta i dåps- og trosopplæringsarbeid for barn og unge
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger og beredskapsordning
 • Inngå i prostens stab som prostiprest for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger etter behov i prostiet.
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å utruste og motivere frivillige medarbeidere
 • Erfaring fra arbeid som prest i menighet eller tilsvarende erfaring
 • Gode evner i kommunikasjon
 • Gode leder- og administrative egenskaper
 • Fleksibel og initiativrik
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode kontorlokaler og stabsfellesskap i Aremark

Kontaktinformasjon

Kåre Rune Hauge, Prost, 90177758, kh989@kirken.no
Elisabeth Engen Lie, HR Rådgiver, 90205415, el643@kirken.no

Arbeidssted

Aremarkveien 2558
1798 Aremark

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:4331267874
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.02.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Den norske kirke, Borg bispedømme orgnr: 977002397
Kort om arbeidsgiver

Østre Borgesyssel prosti ligger syd/øst i Borg bispedømme og har vakre og varierende naturområder med skog, innsjøer og åpent kulturlandskap.
Prostiet består av 6 kommuner. Indre Østfold (tidligere Eidsberg, Trøgstad, Askim, Spydeberg og Hobøl), Rakkestad, Marker, Aremark, Skiptvet og Aurskog Høland (tidligere Aurskog Høland og Rømskog kommuner).
Østre Borgesyssel prosti har 6 kirkelige fellesråd, 15 menighetsråd og 21 sokn.
Prostiet er betjent av 18 menighetsprester og 1 fengselsprest.

Webside
Bransje Kultur og kreative yrker
Yrke Religiøst arbeid
Sted AREMARK (Adresse: Aremarkveien 2558 Postnr: 1798)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 07-02-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/e4986b9d-4447-421b-b2c1-99beebb4a34d
XML_STILLING

Ledig stilling: Sokneprest/prostiprest i Østre Borgesyssel prosti, med primært tjenestested Aremark sokn - Den norske kirke, Borg bispedømme