Job Description

Published 12-01-2021
Deadline: 24-01-2021


Sommerjobb – Sykepleiere, sykepleierstudenter og helsefagarbeidere

Org. nr: 974588951 Stillingsident: 4330744222 Presentasjon av stillingen:

En spennende avdeling med et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø søker nye sommerferievikarer i 50-100% stilling.

Det er flere ledige ferievikariater i 50-100 % stillinger ved urologisk sengepost i Avdeling for urologi i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.

Avdeling for urologi er landets største urologiske enhet med 36 pasientsenger fordelt på to sengeposter for tiden lokalisert på Aker. Urologisk sengepost A er en femdøgnspost med 18 senger og sengepost B er syvdøgnspost med 18 senger i ukedager. I sommerferieperioden er postene sammenslått og personalet fra begge poster arbeider sammen på sengepost B med 18 til 22 senger. Her behandles pasienter med sykdommer og lidelser i urinveiene; benigne og maligne svulster, stendannelser, betennelser, skader og funksjonsforstyrrelser. En høy andel av de urologiske pasientene innlegges for kreftbehandling. I tillegg til urologi innlegges endokrinologiske pasienter, mammaepasienter, gastro- og sykelig overvektspasienter til kirurgiske inngrep. Urologisk avdeling har også egen mottaksenhet for stabile uro-, endo-, obesitas- og mammaepasienter. Avdelingen har en svært aktiv drift med høy pasientgjennomstrømming. Vi søker sommerferievikarer til et spennende og delaktig fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Er dette noe for deg?

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleie til pasienter og pårørende den tiden pasienten er innlagt på sykehuset
 • Observasjon og behandling av pasient pre- og postoperativt

Kvalifikasjoner

 • Ansettelse som sykepleier krever autorisasjon som sykepleier
 • Ansettelse som helsefagarbeider krever autorisasjon som helsefagarbeider
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gjerne sykehuserfaring
 • Gjerne erfaring fra kirurgisk avdeling
 • Bør ha grunnleggende IKT-kompetanse
 • Fordel med kunnskap om EPJ og andre fagsystemer

Utdanningsretning

 • Sykepleie
 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement
 • Fleksibilitet og initiativ
 • Ansvarsbevissthet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Turnus med arbeid 2. hver helg
 • Høyt faglig nivå
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Opplæring
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonskasse, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift

Kontaktinformasjon

Trine Karlstad, Seksjonsleder (sykepl/jordmor), 23034115 / 23033188, trinka@ous-hf.no
Kamilla Lehrmann, Enhetsleder, 22894176 / 23033188, kamjor@ous-hf.no
Linda Garnås Paaske, Enhetsleder, 230333453 / 23033188, lingar@ous-hf.no

Arbeidssted

Trondheimsveien 235, Aker
0424 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo universitetssykehus HF

Referansenr.:4330744222
Stillingsprosent: 100%
Ferievikar
Startdato: 21.06.2021
Sluttdato: 22.08.2021
Søknadsfrist: 24.01.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Avdeling for urologi, sengeposter orgnr: 974588951
Kort om arbeidsgiver

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Helse
Sted OSLO (Adresse: Postnr: 0586)
Stillingstype Feriejobb Heltid Antall stillinger: 8
Sektor Offentlig
Krav Norskkunnskaper
Tiltredelse 21-06-2021
Søknadsfrist 24-01-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/d6651eb8-61da-4a47-b2a8-2c80f6152c70
XML_STILLING

Ledig stilling: Sommerjobb - Sykepleiere, sykepleierstudenter og helsefagarbeidere - Avdeling for urologi, sengeposter