Open job position: Sosialkonsulent – FORTUNA HR AS

Select rough translation.

Job Description

Published 07 Nov 2019 10:55:02 +0100
Deadline: Unknown


FORTUNA HR AS

Vålerveien 65
1597 MOSS
Telefon: 99086855
E-post: camilla@fortunahr.no Web: https://www.fortunahr.no

Fortuna HR AS er en attføringsbedrift som sysselsetter 105 personer.
Virksomheten skiftet navn fra Krapfoss Industrier AS (Kias) til Fortuna HR AS 01.01.18.
Fortuna HR AS sitt attføringsarbeid var frem til 2018 underlagt virksomheten Krapfoss Industrier AS (Kias). Grunnet nye krav fra NAV ble attføringsarbeidet 01.01.18 skilt ut i en egen virksomhet som har fått navnet Fortuna HR. Fortuna HR er en del av Kias-gruppen som i tillegg består av virksomhetene Kias Reklame AS og Kolsrud anleggsgartner AS.
Fortuna HR tilbyr avklaring, arbeidsutprøving og kompetanseheving gjennom de arbeidsrettede tiltakene AFT, VTA og OKvekst.
Fortuna HR er en IA bedrift og er tilsluttet bransjen for attføringsbedrifter.
Fortuna HR er Equass-sertifisert og jobber dermed etter europeisk
kvalitetsstandard for velferdssektoren.

Veileder / Jobbkonsulent

Om stillingen:
Vi søker etter en veileder i 100% fast stilling.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.
Det er en målsetning at deltakere som ønsker det skal få prøve seg i ordinært arbeidsliv så snart de er klare for det.Du vil være en av flere veiledere og arbeidsledere i vårt team, som jobber med tilrettelegging, oppfølging og opplæring av deltakere og lærekandidater.

Hovedoppgaven din er å bistå deltakere med videre utvikling, tilrettelegging og oppfølging mot arbeidsrettede målsettinger. Veilederen har også ansvaret for drift av en eller flere arbeidsarenaer internt i virksomheten.

Du må ha:
Minimum 3-årig relevant utdanning fra høgskole og / eller universitet.
Erfaring og kjennskap til en eller flere veiledningsmetodikker.
Erfaring med yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette området.
Erfaring med å jobbe målrettet i forhold å til å finne hensiktsmessige yrkesmål for deltakere.
Gode muntlige og skriftlige fremstillings- og kommunikasjonsevner.

Gode kunnskaper i bruk av IKT – verktøy.
Trives med å jobbe i team, og samtidig ha evnen til å jobbe strukturert på egenhånd.

Være personlig egnet og fleksibel, samt inneha gode sosialfaglige evner.
Motivasjon og gjennomføringsevne til å booke og gjennomføre møter med lokalt næringsliv for å sikre at deltakerne får mulighet til utprøving og opplæring i ordinært arbeidsliv.

Motivasjon og gjennomføringsevne til å booke og gjennomføre møter med potensielle oppdragsgivere innen næringslivet for å sikre at avdelingen har hensiktsmessige driftsoppgaver til enhver tid.

Vi ønsker at du:
Er løsningsorientert med kreative evner som kan bidra til nye og innovative løsninger.
Har pedagogisk veiledningskompetanse.

Erfaring med hvordan det kan tilrettelegges i arbeidssituasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (både psykisk og fysisk)
Erfaring med WIE eller tilsvarende digital karriereveiledningsverktøy

Har et spesielt engasjement for målgruppen vi jobber med, toleranse overfor mennesker, og kunne jobbe praktisk sammen med disse.
Har erfaring og kjennskap til hvordan NAV og helsevesenet i Norge fungerer.
Har god kjennskap til næringslivet i Moss og omegn.
Vilje og evne til å kombinere akademiske og praktiske arbeidsoppgaver.

Interesse for og kunnskap om et eller flere praktiske fag.
Motivasjon og gjennomføringsevne til å være en bidragsyter til et kontinuerlig forbedringsarbeid med attføring og drift.

Vi kan tilby: Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en bedrift som stadig er i endring for å tilpasse seg markedets behov, med kolleger med høy og variert kompetanse, selvstendig jobbing, men også teamarbeid. Du vil få gode muligheter til å utvikle ditt eget arbeidsområde.
Vi har gode pensjons og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale.

Skriftlig søknad med CV sendes runar@fortunahr.no innen 17.11.19
Søknadene blir vurdert fortløpende

Kontaktperson: Avdelingsleder Camilla Mork Lundeby 99086855 PAM

Stillingsnummer: 0104-2019-11-23 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Veileder / Jobbkonsulent for FORTUNA HR AS

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10166348

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver FORTUNA HR AS
Bransje Sosial-
Yrke Sosialkonsulent
Sted Moss (Postnr: 1597)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback