Sosionom – NAV Lerkendal, Trondheim kommune

Education SFO, barne- og fritidsleder

(1 week ago)

 • TRONDHEIM
 •  Post Date: 25. March 2020
 •  Expire date: 13. April 2020
Job Description

Published 25-03-2020
Deadline: 13-04-2020


Sosionom

Org. nr: 992284838 Stillingsident: 4197894493 Presentasjon av stillingen:

Ved NAV Lerkendal er det for perioden 1. mai 2020 – 31. desember 2020 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som sosionom.

NAV Lerkendal er ett av to NAV-kontor i Trondheim og har ca. 220 årsverk med statlige og kommunalt ansatte. NAV sine overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. For å nå dette målet skal vi bygge en sterk og mangfoldig organisasjon, finne bedre måter å jobbe på og utvikle nye tjenester for brukerne. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode karrieremuligheter i en organisasjon med svært viktig samfunnsoppdrag. NAV har i partnerskap mellom stat og kommune etablert NAV-kontor over hele landet.

Arbeidsoppgaver

 • Avklaring, kartlegging, veiledning og oppfølging av ulike brukergrupper som har behov for bistand for å beholde arbeid, skaffe seg arbeid, eller komme i aktivitet. Slik veiledning kan foregå både individuelt og i grupper. Vedkommende vil få ansvar for en brukerportefølje, og koordineringsansvar rundt disse.
 • Veiledning og bistand til våre brukere og samarbeidspartnere i besøkssenteret og på telefon.
 • Gi råd og veiledning i forhold til velferdsytelsene, spesielt med tanke på Lov om sosiale tjenester i NAV.
 • Saksbehandling i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV.
 • Råd og veiledning med tanke på “hverdagsøkonomi”
 • Gi råd og veiledning internt i kontoret i forhold til ulike fagtema
 • Boligsosialt arbeid

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskoleutdanning som sosionom.
 • God kjennskap til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en forutsetning.
 • Kunnskap om arbeidsmarkedet
 • Det vil videre bli lagt vekt på veilednings- og rådgivingskompetanse, god kjennskap til yrke- og utdanningsmuligheter
 • Økonomisk forståelse
 • Må takle å stå i utfordrende situasjoner

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Bør inneha kompetanse på vedtaksskriving
 • Erfaring fra de aktuelle arbeidsområdene, kjennskap til NAV sine mål, intensjoner og verdier vil bli vektlagt.
 • Modig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Generelt gode datakunnskaper, og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer.

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere.
 • Nødvendig opplæring og veiledning
 • Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Helge Flaathe, Avdelingsleder, 950 70 734

Arbeidssted

Sorgenfriveien 13
7037 Trondheim

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:4197894493
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.05.2020
Sluttdato: 31.12.2020
Søknadsfrist: 13.04.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver NAV Lerkendal, Trondheim kommune orgnr: 993585564
Kort om arbeidsgiver

Åpen — kompetent — modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Webside
Bransje Utdanning
Yrke SFO, barne- og fritidsleder
Sted TRONDHEIM (Adresse: Sorgenfriveien 13 Postnr: 7037)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Ikke oppgitt
Krav Unknown
Tiltredelse 01-05-2020
Søknadsfrist 13-04-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/8b22bc39-bbfe-49fd-aca7-e65a9401e8e5
XML_STILLING

Ledig stilling: Sosionom - NAV Lerkendal, Trondheim kommune