Open job position: Sosionom – Vestre Viken

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 08:10:22 +0100
Deadline: 30.01.2019


Vestre Viken

3570 ÅL

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  
 
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Sosionom i poliklinikk – Ringerike DPS, team Ål

100 % fast stilling ved seksjon for poliklinisk behandling, team Ål

Ringerike DPS tilhører Klinikk Psykisk helse og rus, og er en del av Vestre Viken HF. DPS’et er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus og har det samme opptaksområdet i Øvre Buskerud med til sammen 82 000 innbyggere i 11 kommuner. Avdelingen består av seksjon for døgnbehandling og seksjon for poliklinisk behandling, lokalisert på 3 steder. Vårt DPS samarbeider nært med Blakstad psykiatriske sykehus som har ansvar for spesialiserte sykehustjenester til befolkningen.

I ROP team Ål, samlokalisert med Hallingdal sjukestugu, er det i dag 10 fagstillinger. Teamet består av psykiater, LIS leger, psykologspesialister og psykiatriske sykepleiere. 

Ambulant team/FACT team er organisatorisk tilknyttet døgnseksjonen og vil for den som tilsettes bli en viktig samarbeidspartner. Teamet er under utvikling og vi har i løpet av 2018, i samarbeid med kommunene i opptaksområdet, utviklet det til et fullverdig FACT team.

Sosionomen ved team Ål vil, sammen med psykolog, få en utøvende rolle for FACT teamets arbeid med pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Hallingdalsregionen.

Arbeidsoppgaver

 • Ambulerende oppfølging av pasienter i FACT team
 • Utredning, vurdering og behandling, individuelt og i team
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Bistå i øvrige sosionomfaglige spørsmål ved behov

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper

 • Utdanning som sosionom og helst med videreutdanning innen psykisk helsevern og/eller rus/avhengighet
 • Gjerne erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Det er ønskelig med erfaring fra ambulant/oppsøkende virksomhet
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Interesse for tverrfaglig behandling
 • Gode evner til samarbeid, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort kl. B

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med avdelingssjef Kent Håpnes 99100195 eller seksjonsleder Kitty Line Scheen 92441818.

Kontaktinformasjon

Kent Håpnes, Avdelingssjef, 99100195
Kitty Line Scheen, Seksjonsleder, 92441818

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Vestre Viken

Ref. nr.:4008511282
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.01.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4008511282&company_id=646646645&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 0619-2019-01-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Sosionom i poliklinikk – Ringerike DPS, team Ål for Vestre Viken

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9956770

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Vestre Viken
Bransje Sosial-
Yrke Sosionom
Sted ål (Postnr: 3570)
Stillingstype Unknown
Krav Norskkunnskaper
Søknadsfrist 30.01.2019

See in - Norsk