Job Description

Published 31-05-2021
Deadline: 21-06-2021

 

Spesialutdannet sosionom

Org. nr: 993503673 Stillingsident: 4397889103 Presentasjon av stillingen:

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er et av landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk 1 Gjøvik, Poliklinikk 2 Gjøvik, Poliklinikk 3 Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Kontortjenester er organisert som egen enhet og enhetenes administrasjon er på Gjøvik.

Gjøvikregionen har mye å by på sommer som vinter både av aktiviteter, attraksjoner og arrangementer. Avstand til Oslo er 13 mil med gode buss- og togforbindelser.

DPS Gjøvik har ledig 100 % fast stilling som spesialutdannet sosionom innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i poliklinikk 1 Gjøvik. Andre faggrupper kan være aktuelle for stillingen med relevant videreutdanning og arbeidserfaring.

Teamet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er organisert i poliklinikk 1 sammen med LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og 2 FACT-team.
TSB har en stabil og erfaren personalgruppe, bestående av overlege (psykiater) psykologspesialist, psykolog og bachelor m/videreutdanning. Teamet tilbyr behandling til mennesker med rusmiddelavhengighet og/eller psykisk lidelse. Ansatte har selvstendig kartleggings- og behandlingsansvar for pasienter, men samarbeider innad i teamet med faglige drøftinger og spesialist er tilgjengelig ved behov for faglige råd. I tillegg samarbeider vi tett med de andre teamene i poliklinikk 1. Vi kan dermed tilby en faglig variert og spennende arbeidshverdag sammen med gode kolleger.
Som del av en stor poliklinikk, nyter vi godt av interne kompetansehevingstiltak og er del av et stort og spennende fagmiljø.

Arbeidsoppgaver

Ansatte har selvstendig kartleggings- og behandlingsansvar for pasienter, men samarbeider innad i teamet med faglige drøftinger og spesialist er tilgjengelig ved behov for faglige råd. I tillegg må ansatte påregne samarbeid med fastleger, kommune, andre deler av spesialisthelsetjenesten og de andre teamene i poliklinikk 1.

Som ansatt i TSB ved DPS poliklinikk er en tillagt vurderingskompetanse og vil ha ansvar for rettighetsvurdering og innsøking til heldøgnsbehandling

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av spesialutdannet sosionom, men andre faggrupper kan være aktuelle ved relevant utdanning innen helse og/eller sosial, relevant videreutdanning og arbeidserfaring.

Kjennskap til pakkeforløp TSB og VOP, samt dokumentasjonssystemet DIPS vil være en fordel.

Personlige egenskaper

For å arbeide innen TSB må en ha stor interesse og kunnskap for feltet rus- og psykisk lidelse. Ansatte må i tillegg trives med et høyt tempo, selvstendig arbeid, men også samarbeid i team da tverrfaglig tilnærming vektlegges.

Vi tilbyr

TSB ved poliklinikk 1, DPS Gjøvik består av en kunnskapsrik og erfaren personalgruppe som samarbeider godt både internt og eksternt. Arbeidsmiljø og ivaretakelse av ansatte står sentralt og det avsettes tid til internt samarbeid, kollegaveiledning og kompetanseheving

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldene lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Eli Merethe Nesset, Enhetsleder, 97123677

Arbeidssted

Kyrre Grepps gate 19
2819 Gjøvik

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset Innlandet HF

Referansenr.:4397889103
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2021
Søknadsfrist: 21.06.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver DPS GJØVIK, POLIKLINIKK GJØVIK 1, Sykehuset Innlandet HF orgnr: 875326112
Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Webside
Bransje Utdanning
Yrke SFO, barne- og fritidsleder
Sted GJØVIK (Adresse: Kyrre Grepps gate 19 Postnr: 2819)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse 01-08-2021
Søknadsfrist 21-06-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/63b511cb-38f0-47e2-988f-ee6dd5f94559
XML_STILLING

Ledig stilling: Spesialutdannet sosionom - DPS GJØVIK, POLIKLINIKK GJØVIK 1, Sykehuset Innlandet HF