Job Description

Published 13-09-2021
Deadline: 24-09-2021

 

Stabsdirektør kultur og organisasjonsutvikling

Org. nr: – Stillingsident: 4423613404 Presentasjon av stillingen:

Hver gang politiet er på oppdrag, står teknologi sentralt. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri.

“Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor har vi utviklet et nytt organisasjonsdesign for PIT for å være bedre rustet for transformasjonen vi har påstartet. Vi har behov for flere nye ledere som sammen kan sette fart på vårt digitaliseringsarbeid slik at vi kan møte fremtidens brukerforventninger og kriminalitetsutfordringer.”
Catherine Janson, IT-direktør

Går du i front med entusiasme og pågangsmot? Vi ser etter deg som er en god endringsleder, som er opptatt av kontinuerlig utvikling, og som evner å realisere målsettinger. I denne lederjobben kommuniserer du godt med medarbeidere, brukere og andre samarbeidspartnere, og du coacher og leder dine medarbeidere på veien. Vi har høye ambisjoner for vår transformasjonsreise, og for å lykkes som leder hos oss må du ha stått i endringsprosesser før. Har du erfaring fra virksomheter som har gått fra prosjektmodell til produktutvikling, er du midt i blinken for oss.

Arbeidsoppgaver

PIT har blitt en stor norsk virksomhet som er og vil være i kontinuerlig endring. Viktige fokusområder vil derfor være blant annet endrings- og lederkommunikasjon og virksomhetsutvikling. Du må kunne utfordre og påvirke kulturen i PIT. Vi må bygge tillit, smidighet og fornyelse inn i hverdagen og skape verdens beste arbeidsplass. Stab for kultur og organisasjonsutvikling består av kompetansemiljøene HR og HMS, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, strategi og målstyring. Som stabsdirektør vil du ha en viktig rolle i å sørge for faglig utvikling i tillegg til å identifisere og utnytte synergier på tvers av stabsområdene. Du vil ha ansvar for relasjonsbygging og samhandling med Politidirektoratet, smidig-coacher, tillitsvalgte og andre sentrale samarbeidspartnere. Stillingen rapporterer direkte til politiets IT-direktør. Som leder hos oss må du motiveres av å være i en lederrolle, ønske å bruke tid på lederskap og være villig til å utvikle eget lederskap.

Vi ser etter deg som elsker endring, finner nye og kreative løsninger, utfordrer omgivelsene og skaper god stemning.

Hovedansvarsområder

 • Lede arbeidet med kontinuerlig forbedring og videreutvikling av av PITs metoder og rammeverk innenfor stabens ansvarsområder
 • Ivareta kompetanseheving og utvikling av staben i tråd med virksomhetens behov
 • Ansvar for å fasilitere PITs strategiske arbeid med strategimetode, målformuleringer og resultatstyring
 • Sikre etablering, koordinering og gjennomføring av strategiske virksomhetsplaner
 • Rådgi og støtte virksomhetens ledere i endringskommunikasjon
 • Relasjonsbygging og samhandling med Politidirektoratet, smidig-coacher, tillitsvalgte og andre sentrale samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning. Relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra stabs- eller linjeledelse i større organisasjoner
 • God forståelse av digital transformasjon
 • Kreativ og oppfinnsom i kontinuerlig kulturutvikling med gode resultater/eksempler å vise til
 • Det er ønskelig med erfaring innen stabens ansvarsområder som i sum utgjør kulturutvikling
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer
  her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere, engasjere og sette retning
 • Trygg i lederrollen
 • Kreativ, tillitsvekkende, pragmatisk og motiverende
 • Utpreget god samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Evne til å etablere gode relasjoner og koordinere komplekse prosesser i flere fagområder
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne

Vi søker deg som er

 • Samfunnsengasjert og kvalitetsbevisst med evne til å se flere perspektiv
 • Faglig nysgjerrig og opptatt av læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Initiativrik og opptatt av å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Opptatt av å bygge en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback som en naturlig del av arbeidsdagen

Vi tilbyr

Hos oss blir du del av et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med åpne, faglige diskusjoner og utforsking av gode og nye løsninger. Vi jobber tett med brukerne våre, og har fokus på den verdien løsningene våre skaper for publikum og våre brukere.

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Spennende og fremtidsrettet teknologi
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø, og fleksibilitet mht. arbeidssted
 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen avlønnes som 1060 avdelingsdirektør i lønnsspenn kr. 1 200 000 – 1 500 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Kontaktinformasjon

Baard Storsveen, Partner Capus, 41318700, baard.storsveen@capus.no
Peder Lund, Rådgiver Capus, 99735088, peder.lund@capus.no

Arbeidssted

Fridtjof Nansens vei 14
0369 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Politiets IKT-tjenester

Referansenr.:4423613404
Stillingsprosent: 100%
Fast stilling
Søknadsfrist: 24.09.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Politiets IKT-tjenester orgnr: 912814092
Kort om arbeidsgiver

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.

Webside
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Ledelse, administrasjon og rådgivning
Sted OSLO (Adresse: Fridtjof Nansens vei 14 Postnr: 0369)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Ikke oppgitt
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 24-09-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/7c2f8e01-ce88-4cb6-bc4f-322db6eea782
XML_STILLING

Ledig stilling: Stabsdirektør kultur og organisasjonsutvikling - Politiets IKT-tjenester