Job Description

Published 24-11-2022
Deadline: 05-01-2023

 

Statens vegvesen IT søker avdelingsdirektør for Brukernær IT!

Statens vegvesen – Divisjon IT
Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i Norge. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets Europa- og riksveier, og tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.
Divisjon IT har et helhetlig ansvar for at all digitalisering i Vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjon IT ivaretar utvikling av etatens digitale tjenester og kanaler, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye og brukervennlige løsninger. Fagsiden støttes fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser. Divisjonen har fem avdelinger: styring, utvikling, produkter og tjenester, infrastruktur og drift, og brukernær IT. Divisjonen har over 300 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen.
Vil du være med på å utvikle IT-divisjonen videre?
Brukernær IT består av fire seksjoner; Brukerservicesenter, Lokal IT sørøst, Lokal IT nordvest, og Plattform brukertjenester. Avdelingen teller ca. 60 medarbeidere fordelt på 14 kontorsteder, som sørger for en mest mulig optimal IT-hverdag for etatens sluttbrukere. Hovedleveransene er proaktiv og reaktiv brukerstøtte, velfungerende IT-utstyr til sluttbrukerne, og lokal infrastruktur og møteromsløsninger på våre omkring 200 kontorlokasjoner.
Vi søker deg som er motivert for og ønsker å lede avdelingen videre inn i framtida! Stillingen inngår i IT-direktørens ledergruppe. Aktuelle kontorsteder er ved ITs hovedkontor i Drammen, ev Lillehammer, hvor deler av avdelingen er lokalisert. 
Arbeidsoppgaver: 

 •     Ansvar for avdelingens leveranser
  •     Overordnet ansvar for at avdelingen utvikler gode servicetilbud til sluttbrukerne, inkludert digitale tjenester
  •     Videreutvikling av avdelingen og divisjonen for øvrig 
  •     Personalansvar for seksjonssjefene 
  •     Budsjettansvar

Kvalifikasjoner: 
Relevant høyere utdanning, min. 5 år. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
Erfaring fra og interesse for ledelse er den viktigste kompetansen for å lykkes i lederrollen. 
I tillegg er det ønskelig at du har

 •     erfaring fra tilsvarende funksjoner
  •     erfaring med å tilrettelegge for utvikling og forbedring
  •     erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre endringer
  •     strategisk kompetanse

Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. 
Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke lederstillinger hos oss i Statens vegvesen IT.
Statens vegvesen er på en spennende reise der kundefokus, produktorientering og innføring av nye arbeidsmetoder står sentralt. Som leder for Brukernær IT vil du bidra til å understøtte og utvikle at Statens vegvesen tar gode steg videre i den utviklingen.
Som person er du serviceorientert og brenner for gode leveranser til etatens ansatte. Du må være en tillitsskapende og dyktig kommunikator som liker å motivere og å skape gode relasjoner, samarbeid og resultater. Endringsvilje er en viktig egenskap for vår nye avdelingsdirektør. Som alle ledere i Statens vegvesen, må du ta ansvar for å utvikle deg selv og medarbeiderne dine, og være bevisst på at du som leder er rollemodell og kulturskaper. 
Vi tilbyr 
Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

 •     spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll 
  •     god opplæring, onboardingsprogram og fadderordning
  •     godt arbeidsmiljø i nytt, flott kontorbygg sentralt i Drammen, ev Lillehammer
  •     universelt utformede kontorbygg, med gode muligheter for individuell tilrettelegging, dersom du har behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen
  •     fleksibel arbeidstid og gode ordninger for avspasering
  •     god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.  
Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, kaller vi inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Dette danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Vi ber om at du registrerer utdanningen og yrkeserfaringen din i rekrutteringssystemet vårt, og at du legger ved relevante vitnemål og attester. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.
Kontaktperson
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til IT-direktør Lars B. Kalfoss, tlf. 901 01 825. Ta kontakt for en trivelig prat! 
 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Statens vegvesen orgnr: 974726971
Kort om arbeidsgiver
Webside http://www.vegvesen.no
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Ledelse, administrasjon og rådgivning
Sted DRAMMEN (Adresse: Postnr: 3044)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 05-01-2023


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/e79d211c-057b-4d85-a0c8-874cff90edf0
IMPORTAPI

Ledig stilling: Statens vegvesen IT søker avdelingsdirektør for Brukernær IT! - Statens vegvesen