Open job position: Stipendiat – SEKSJON FOR BEHANDLINGSFORSKNING RUS OG AVHENGIGHET, Oslo universitetssykehus HF

Select rough translation.

Job Description

Published 14 Mar 2019 09:01:16 +0100
Deadline: 28.03.2019


SEKSJON FOR BEHANDLINGSFORSKNING RUS OG AVHENGIGHET, Oslo universitetssykehus HF

0372 OSLO

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger.
Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

 

PhD

Org. nr: – Stillingsident: 4044906057 Presentasjon av stillingen:
RusForsk er en nyopprettet forskningsseksjon i Avdeling for rus
og avhengighetsbehandling. Seksjonen består av faste ansatte og ansatte i eksternt finansierte prosjekter. Seksjonen har et nært samarbeid med SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) på Universitet i Oslo.
 
Stillingen det søkes om er tilknyttet PriSUD studien (Diagnosing and treating substance use disorders in prison) som ble tildelt prosjektmidler fra HSØ i perioden 2019-2022. Prosjektet bygger på koblinger av flere nasjonale helseregister, samt surveydata.

Arbeidsoppgaver

Ansettelsesperioden er 3 år. Ansettelse i stipendiatstilling innebærer søknad om opptak til PhD-programmet ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo, som inkluderer en opplæringsdel med 30 studiepoeng.
Stillingen skal føre frem til en PhD-grad basert på utarbeidelse og ferdigstilling av 3 arbeider i form av vitenskapelige artikler basert på arbeidet i prosjektet, samt en sammenskrivning (kappe).
Noe foredragsvirksomhet må påregnes i løpet av stipendiatperioden. Phd-kandidaten vil være involvert i utviklingen av prosjektet til også å involvere nordiske/internasjonale data.

Kvalifikasjoner

Mastergrad innen relevante fagområder
Erfaring med forskning på registerdata
Erfaring med statistisk programvare 
Erfaring eller interesse for forskning knyttet til fengselspopulasjonen
Erfaring eller interesse for forskning knyttet til sosial ulikhet i helse
Erfaring med publisering i relevante internasjonale tidsskrift tillegges vekt
God kjennskap til og erfaring med systematisering av kunnskap 
Erfaring fra og vilje til samarbeid på tvers av faggrupper og nivåer
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Behersker engelsk muntlig og skriftlig                        

Personlige egenskaper

Interesse og entusiasme for forskning
Stor arbeidskapasitet 
Gode samarbeidsevner
Kan arbeide selvstendig
Fleksibel
Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper som å være kreativ, analytisk og strukturert vil bli tillagt spesiell vekt  

Vi tilbyr

Lønn etter Helse Sør-Øst sats for avlønning av stipendiatstillinger
Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk
Høyt faglig nivå i avdelingen
Utfordrende arbeidsoppgaver 
Hyggelig og sosialt arbeidsmiljø 
Faglig og personlig utvikling 
En arbeidsplass som er et inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift 

Kontaktinformasjon

Espen Arnevik, Seksjonsleder, 41209898

Arbeidssted

0372 

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo universitetssykehus HF

Referansenr.:4044906057
Stillingsprosent: 100%
Startdato: 15.10.2019
Sluttdato: 14.10.2022
Søknadsfrist: 28.03.2019

Stillingsnummer: 0331-2019-03-261 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

PhD for SEKSJON FOR BEHANDLINGSFORSKNING RUS OG AVHENGIGHET, Oslo universitetssykehus HF

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10008954

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver SEKSJON FOR BEHANDLINGSFORSKNING RUS OG AVHENGIGHET, Oslo universitetssykehus HF
Bransje Universitet og høgskole]
Yrke Stipendiat
Sted Oslo (Postnr: 0372)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist 28.03.2019

See in - Norsk