This job has Expired

Studiekonsulent – Hjalmar Johansen videregående skole

University and college Studiekonsulent

(8 months ago)

  • Norge, Skien
  •  Post Date: 17. October 2019
  •  Expire date: 4. November 2019
Job Description

Published 17 Oct 2019 15:36:01
Deadline: Unknown


Hjalmar Johansen videregående skole

3702 SKIEN
Web: www.hjalmarjohansen.vgs.no/

Vil du være med å utvikle regionen vår sammen med dyktige
og engasjerte kollegaer? Vi har ansvar for spennende oppgaver innen bla
videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk,
fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. I 2020 bygger
Vestfold og Telemark sammen en ny fylkeskommune.

Konsulent ved Hjalmar Johansen videregående skole, 100% stilling

Opplysninger om Skolen

Hjalmar Johansen videregående skole er samlokalisert med Skien Fritidspark. Skolen har også ansvar for undervisningen i Telemark Fengsel avd. Skien og avd. Kragerø. Skolen har 650 elever og 120 ansatte fordelt på utdanningsprogrammene:

  • Idrettsfag
  • Medier og Kommunikasjon
  • Restaurant- og Matfag
  • Påbygging til generell studiekompetanse
  • Spesialundervisning for elever i mindre grupper (OiMG)
  • Voksenopplæring

Flere opplysninger om skolen finner du på www.hjalmarjohansen.vgs.no

Arbeidsområde

Skolen har behov for å stryke laget med en ny Konsulent i 100 % fast stilling.

Du vil kunne få varierte oppgaver innenfor flere områder. Hovedtyngden av oppgaver vil være knyttet til elevadministrasjon, personaladministrasjon og arkiv. Arbeidet krever gode ferdigheter og interesse for bruk av ulike datasystemer.

Skolen benytter for tiden mange forskjellige dataverktøy og fagsystemer. Det planlegges innføring av nytt felles skoleadministrativt system. Opplæring, implementering og håndtering vil være sentralt i stillingen.

Det vil over tid kunne bli variasjon og endringer i arbeidsoppgaver etter hvert som skolen utvikler seg, tar i bruk nye verktøy, og utvikler nye og bedre arbeidsprosesser. Stillingen inngår i et team som overlapper hverandre på arbeidsoppgaver, og rapporterer til Administrativ leder.

Oppstart så snart som mulig, eller etter avtale.

Kvalifikasjoner

Skolens hovedfokus er elevenes læring, og alle medarbeidere har en viktig funksjon i forhold dette. Vi jobber som et lag, og vi søker derfor positive lagspillere som ser verdien av samarbeid og deling. I en støttefunksjon vil du ha kontakt med de fleste medarbeidere på hele skolen, og gode kommunikasjonsevner er derfor svært viktig. Fleksibilitet og positiv innstilling er en forutsetning for å lykkes i en slik rolle. Vi søker en serviceinnstilt og effektiv medarbeider med god erfaring med bruk av ulike datasystemer. Det er en fordel om du har erfaring med skoleadministrasjon.

Det er ønskelig at du har høyskoleutdanning innen administrative fag. Søkere med fagbrev eller med god kontorfaglig og administrativ bakgrunn vil også bli vurdert.

Arbeidsoppgavene i skolens administrasjon er varierte, og vi forsøker å benytte den enkeltes kompetanse og egenskaper på best mulig måte. Eksakte oppgaver vil derfor avhenge av hvem vi velger å ha med på laget.

Vi ønsker oss en medarbeider som er både nøyaktig og strukturert, og du må like å jobbe med mange detaljer, samtidig som du har evne til å løfte blikket og se helheten.

Du vil måtte jobbe både selvstendig og i team. Eget initiativ og evne til problemløsning er av stor betydning.

Vi vil legge vekt på personlig egnethet.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Arbeidsbelastningen kan være noe ujevn gjennom året, og du må regne med størst arbeidsbelastning rundt skolestart og skoleslutt. Merforbruk av arbeidstid kan tas ut i roligere deler av året.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. I 2020 blir vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Som fylkeskommune er vi opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Det kan føre til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted. Søk på stillingen PAM

Stillingsnummer: 0806-2019-10-107 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Konsulent ved Hjalmar Johansen videregående skole, 100% stilling for Hjalmar Johansen videregående skole

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10152891

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Hjalmar Johansen videregående skole
Bransje Universitet og høgskole]
Yrke Studiekonsulent
Sted Skien (Postnr: 3702)
Stillingstype Unknown
Krav Videregående skole
Søknadsfrist Unknown