This job has Expired

Styrer (barnehage) – VESTLY IDRETTSBARNEHAGE

Leadership Manager (kindergarten)

(8 months ago)

 • Norge, Bryne
 •  Post Date: 22. October 2019
 •  Expire date: 7. November 2019
Job Description

Published 22 Oct 2019 15:13:01
Deadline: Unknown


VESTLY IDRETTSBARNEHAGE

4340 BRYNE
Telefon: +47 976 64 328
Web: https://rekruttering.time.kommune.no/recruitment/opening?0

Me skal gjera kvarandre gode er leveregelen vår. Time kommune skal vera ein trygg og framtidsretta kommune for innbyggjarar, besøkjande og næringsliv.

Styrar Vestly barnehage

Me søkjer

Styrar i 100% fast stilling i Vestly Idrettsbarnehage frå 01.01.2020. Stillinga er ei leiarstilling og vil ha hovudansvaret for drift av barnehagen.

Vestly idrettsbarnehage er ein kommunal barnehage som ligg 4 km aust for Bryne. Barnehagen har plass til 170 barn. For meir informasjon om barnehagen: http://www.minbarnehage.no

Styrar har ansvar for den faglege, administrative og økonomiske leiinga av barnehagen. Barnehagane er ein lærande organisasjon og ein målsetning om å væra ein barnehage av høg kvalitet. Barnehagen har ein idrettsprofil og styrer må arbeida i tråd med dette. Barnehagen er tilknytta UiS som øvingsbarnehage for studentar som tek barnehagelærar

utdanning.

Styrar må ha gode samarbeidsevner, fokus på fagleg utvikling og endringskompetanse. Styrar må arbeida målretta og strukturert. Styrar må ha gode relasjonelle ferdigheiter, sjå den enkelte medarbeidar og byggja gode team.

Arbeidsoppgåver – oppgåver knytta til administrasjon og utvikling av barnehagen • Personal- og pedagogisk leiing


 • Aktiv deltakar i møtefora som styrer-møter og leiarmøter oppvekst


 • Administrasjon; lønn, ansettelser, sykefraværsoppfølging, rapporteringer og økonomi


 • Oppfølging og etterlevelse av lovverk

Kvalifikasjonar


 • Du har relevant utdanning fra høgskule/universitet (barnehagelærerutdannelse)


 • Du har styrarskulen eller anna tilsvarande leiar utdanning


 • Du har erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage


 • Du har innsikt i forskning på barnehagefeltet


 • Erfaring frå administrasjon og ledelse i ein stor barnehage


 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


 • God skriftlig og muntlig framstilling på norsk


 • God IKT-kompetanse

Me tilbyr


 • Ein spennande jobb i ein kommune med ein helhetlig satsing på barn og ungdom


 • Engasjerte og utviklingsorienterte kollegaer med høg fagleg kompetanse


 • Nettverk og erfaringsutveksling med andre styrarar i same region


 • Assisterande styrar


 • Mange møtepunkter for fagleg utvikling, medvirkning og nettverksbygging


 • 100% stilling


 • Lønn og tiltredelse etter avtale


 • Gode pensjons- og forskringsordninger

Elektronisk søknadsprosess

Time kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er ikkje høve til å leggja ved attestar og vitnemål. Desse må du ta med til eit eventuelt intervju.

Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga via servicetorget på tlf. 51 77 60 00.

Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verta offentleggjorde, sjølv om ein har bede om å bli untatt offentlegheit. Søkjar vil bli varsla før offentleggjering.

Time kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søka hos oss; uansett alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Kontaktperson

Grethe Thu Skadberg, Fagsjef barnehage, tlf: 51776054, mobil: 97664328, Grethe.Thu.Skadberg@time.kommune.no

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-10-97 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Finn

Styrar Vestly barnehage for VESTLY IDRETTSBARNEHAGE

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10156037

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver VESTLY IDRETTSBARNEHAGE
Bransje Ledelse
Yrke Styrer (barnehage)
Sted Bryne (Postnr: 4340)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown