Job Description

Published 07-04-2021
Deadline: 30-05-2021

 

Sykepleier 3-delt og natt – Rehabiliteringsmedisinsk sengepost UNN Tromsø

Org. nr: 993515396 Stillingsident: 4373139222 Presentasjon av stillingen:

Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 senger, og har rundt 150 innleggelser pr år. Sengeposten flyttet inn i nye moderne lokaler i mai 2018.

Vi søker nå etter sykepleiere med arbeidstid i 3-delt turnus (100%) og sykepleier med arbeidstid hovedsakelig på natt (80,11%), og arbeid hver 3. helg.

Ved intern omrokering kan det bli mulighet for øvrige stillinger/vikariater ved avdelingen. Om du som søker kun er interessert i vikariat så søk gjerne og oppgi tidsrom hvor det er aktuelt for deg å jobbe. Dette kan være veldig aktuelt f or eksempel i perioden fra juni til august.

Startdato er i utgangspunktet 21.06.21, men om du kan starte tidligere har vi også mulighet for å tilby ansettelse snarest.

Nyutdannede sykepleiere oppfordres til å søke!

Vi ser fram til å lese din søknad. Velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver

 • Assistere pasienter i å gjenoppnå og vedlikeholde best mulig helse og funksjon etter sykdom, fremme helse, forebygge og behandle sykdom og lindre lidelser
 • I samarbeid med tverrfaglige pasientsentrerte team og gjennom samhandling tilstrebe at pasient og pårørende tilegner seg nye handlingsmåter for å kompensere for sykdom og funksjonssvikt og, om mulig, at pasienten gjenvinner evnen til egenomsorg og opplevelsen av livskvalitet. Dette består i bevarende, støttende og integrerende sykepleietiltak. I samarbeid med team utarbeider og følger sykepleiere opp rehabiliteringstiltak
 • Arbeidet innebærer samarbeid med leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, nevropsykolog og sosionom
 • Sykepleiere deltar også i veiledning og orientering av avdelingens personale, samt nytt personale, avdelingens studenter og hospitanter

Kvalifikasjoner

 • Det ses gjerne at søkeren har erfaring relatert til de beskrevne arbeidsoppgavene, og det er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig arbeid
 • Det vektlegges at aktuelle kandidater har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må kunne gjøre deg forstått på norsk, både muntlig og skriftlig, på en forsvarlig måte

Utdanningsretning

 • Sykepleie
 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss kollegaer som ser muligheter og er løsningsfokusert, og som er bidragsytere til fag- og arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vektlegges

Language

 • Svensk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Opplæring i et godt arbeidsmiljø
 • Et fagmiljø hvor du får samarbeide tett innen egen faggruppe og også med øvrige faggrupper på sengeposten
 • Medlemskap i KLP
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Velferdstilbud i form av tilgang til hytter og trening

Kontaktinformasjon

Mathias Paulsen Baadstø, Assisterende leder, 77628043, mathias.paulsen.baadsto@unn.no
Timo Leminen, Enhetsleder, 77628351, timo.leminen@unn.no

Arbeidssted

Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Referansenr.:4373139222
Stillingsprosent: 100, 80,11%
Fast
Startdato: 21.06.2021
Søknadsfrist: 30.05.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Universitetssykehuset Nord-Norge HF orgnr: 974795787
Kort om arbeidsgiver

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted TROMSØ (Adresse: Hansine Hansens veg 67 Postnr: 9019)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 2
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse 21-06-2021
Søknadsfrist 30-05-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/ee1fb418-2ea0-4bca-a888-78cdc5f080b0
XML_STILLING

Ledig stilling: Sykepleier 3-delt og natt - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost UNN Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norge HF