Open job position: Sykepleier – Klinikk for kirurgi

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 08:19:44 +0100
Deadline: 27.01.2019


Klinikk for kirurgi

7800 NAMSOS

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Sykepleier – Kirurgisk sengepost H3, Sykehuset Namsos

Kirurgisk sengepost er en av to sengeposter i kir.klinikk, som samarbeider ved bruk av personell og sengeressurs.
Posten har årsturnus, 17 helger pr år, dag, aften og nattevakter.
Pasientgrunnlaget er kirurgi, gastrologi, urologi og ortopedi infeksjon.
En stor andel av pasientene er kreftpasienter.
For mer opplysninger ta kontakt med avdelingssykepleier.

Avdelingen har ledig:
100 % vikariat som sykepleier fra d.d til 18.08.19

Stillingen kan ikke deles.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden.

Dersom stillingen blir besatt av intern søker kan annen stilling bli ledig. Ber om at det opplyses i søknaden dersom en slik følgetilsetting også er av interesse.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

  • Sykepleieoppgaver i sengepost

Kvalifikasjoner

  • Autorisert sykepleier

Personlige Egenskaper

  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet. Faglig dyktighet, samarbeidsevne og fleksibilitet er viktige egenskaper.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Chalotte Myrvold, Avdelingssykepleier, (+47) 74215879

Arbeidssted

 Namsos

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Klinikk for kirurgi

Ref. nr.:4008539345
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 27.01.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4008539345&company_id=571127732&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 1703-2019-01-21 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Sykepleier – Kirurgisk sengepost H3, Sykehuset Namsos for Klinikk for kirurgi

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9956763

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Klinikk for kirurgi
Bransje Helse- og pleiearbeid]
Yrke Sykepleier
Sted Namsos (Postnr: 7800)
Stillingstype Vikar
Krav Norskkunnskaper
Søknadsfrist 27.01.2019

See in - Norsk