Open job position: Sykepleier – SOLA KOMMUNE SOSIALTJENESTEN

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 05 Jan 2019 08:17:04 +0100
Deadline: Unknown


SOLA KOMMUNE SOSIALTJENESTEN

4050 SOLA

Sola er en mellomstor kommune med rundt 26.000 innbyggere, sentralt beliggende på Nord-Jæren – i hjertet av den dynamiske Stavanger-regionen. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og godt utbygde tilbud innen helse og omsorg, skole og kultur. Vi jobber kontinuerlig med forenkling, forbedring og fornying.

Sykepleierkoordinator, 100% dagtid, Sola bo- og hjemmetjenester

Kort om stillingen


Hjemmetjenesten i Sola drifter et eget respiratorteam med 2:1 bemanning. Vi søker etter en sykepleier som inngår i bemanning, og samtidig ivaretar koordineringsoppgaver og faglig ansvar for teamet og bruker.
Stillingen er 100% (37,5/37,5 t/u) Arbeidsplan – dagvakter. Hvis ønskelig kan stillingen reduseres ned til 80%.

Arbeidssted


Sola bo- og hjemmetjenester avd hjemmetjenesten holder til sentralt i Sola sentrum.
Adressen er Kongshaugveien 4, 4050 SOLA
Arbeidet utføres i brukers hjem, sentralt i Sola

Arbeidsoppgaver


Som koordinerende sykepleier vil arbeidsoppgavene dine være:
-Utarbeide rutiner og prosedyrer.
-Opplæring av personal
-Vaktplanlegging og innleie v/sykdom
-Koordinering av forefallende oppgaver
-Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører
-Tett samarbeid med bruker og pårørende
-Diverse administrasjons oppgaver
-Undervisning
-Utførelse av observasjoner og drift av respirator, grunnleggende pleie, ernæring, praktiske gjøremål
-Dokumentasjon (utarbeide, iverksette, følge opp og evaluere tiltaksplaner, Iplos og IP)
-Kommunikasjon (blant annet ved bruk av øye – peke tavle)
-Samarbeid med kollegaer på tvers av arbeidsgruppene
-Bruker- og pårørende samarbeid

Kvalifikasjoner


Norsk autorisasjon som sykepleier
Erfaring med respirator og/eller øye/peke tavle er ønskelig, men ikke et krav. Grundig opplæring vil blir gitt.
Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.

I tillegg kreves gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper


Kunne jobbe selvstendig og i team
Har gode relasjonelle ferdigheter
Er robust
Er ansvarsbevisst
Er fleksibel
Er kunnskapssøkende
Er serviceorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr


Faste personalmøter
Godt arbeidsmiljø
Godt fagmiljø med mange dyktige medarbeidere
En arbeidsplass som er opptatt av at du som ansatt har det bra
En arbeidsplass som satser på kompetanse og kvalitet
Uformelle sammenkomster

Sola kommune har diverse velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk.

Søknad sendes


Søknadsskjema finner du ved å klikke på “Søk på stilling”.

Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1124-2019-01-24 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Sykepleierkoordinator, 100% dagtid, Sola bo- og hjemmetjenester for SOLA KOMMUNE SOSIALTJENESTEN

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9952662

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver SOLA KOMMUNE SOSIALTJENESTEN
Bransje Helse- og pleiearbeid]
Yrke Sykepleier
Sted Sola (Postnr: 4050)
Stillingstype Deltid
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

See in - Norsk