Open job position: Sykepleier – STEINKJER KOMMUNE HELSE FELLESADM

Select rough translation.

Job Description

Published 14 Mar 2019 13:18:29 +0100
Deadline: 01.04.19.

Stillingen søk


STEINKJER KOMMUNE HELSE FELLESADM

Kongens gate 39
7713 STEINKJER

Hjemmetjenesten sør er en av 5 tjenesteenheter i avdeling for Omsorg. Tjenesteenheten har 5 seksjoner:Hjemmesykepleien i sentrum og nattpatruljen (Sentrum1), Steinkjer eldresenter og hjemmehjelpstjenesten i Sentru, Gulbergauent bosenter og Sparbu (Hamrum eldresenter og åpen omsorg for hjemmeboende i Sparbu).

Idnr. 1064 Sykepleier 52 %, tjenesteenhet Hjemmetjenesten sør/Sentrum 1

Det er nå ledig 52 % fast stilling som sykepleier i hjemmesykepleien. Stillingen innebærer arbeid i turnus på natt og hver 3. helg.

Innhold i stillingen:
– Yte sykepleiefaglige arbeidsoppgaver til hjemmeboende i hjemmetjenesten i hele Steinkjer kommune
– Være leder for teamet på natt og koordinere arbeidsoppgavene
– Yte individuell og faglig forsvarlig sykepleie
– Bidra til faglig kompetanseheving og undervisning/veiledning i personalgruppa og til elever/lærlinger og studenter
– Ansvar for sykepleiefaglige prosedyrer og oppgaver
– Bidra til at kommunen realiserer sine mål og planer for tjenesten til innbyggerne

Vi legger stor vekt på persolig egnethet og ønsker en medarbeider som:
– Er engasjert, serviceinnstilt og fleksibel, tar avgjørelser og arbeider helhetlig og selvstendig
– Kan fungere som arbeidsleder i arbeidsgruppen, og organisere arbeidslaget på en hensiktsmessig og faglig begrunnet måte
– Liker utfordringer og ansvar, og har både evne og vilje til å arbeide selvstendig og i team
– Er faglig orientert, kan skape faglig engasjement i arbeidsgruppen og er kreativ, positiv, og løsningsorientert
– Har gode IKT-ferdigheter, og førerkort for bil
– Har gode norskkunnskaper slik at du kan gjøre seg godt forstått både skriftlig og muntlig

Vi kan tilby
– Et spennende fagmiljø, med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
– Medlemskap i KLP

For tilsetting i stillingen er det krav om autorisasjon som sykepleier. Sykepleierstudenter i siste år av utdanningen kan også søke, og vurderes for tilsetting under forutsetning av bestått eksamen. Tilsetting skjer på kommunale vilkår.

Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjeneste-lovens § 5-4, 1. ledd.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Anne Britt Myhr, mobil 954 98 602, Anne.Britt.Myhr@steinkjer.kommune.no, eller enhetsleder Laila Steinmo tlf. 90 57 02 64, Laila.brynhild.steinm@steinkjer.kommune.no

Oppgi alltid stillingens idnr. ved spørsmål om stillingen.

Søknadsfrist: 01.04.19.

Stillingen søkes fortrinnsvis på elektronisk søknadsskjema.
Søk på stillingen

Søknad med kortfattet CV kan også sendes Steinkjer kommune, Personaltjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer. Kopi av vitnemål og attester avkreves den som tilsettes. Søknader blir ikke returnert.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter offentleglova, gis av personaltjenesten.

Deltidsansatte i faste stillinger kan ha avtalefesta fortrinnsrett til stillingsutvidelse i henhold til HTA § 2.3 og AML § 14-3. Dersom tilsetting foretas ved bruk av slik fortrinnsrett, vil tilsetting kunne skje i alternativ stilling. Søkere som påberoper seg slik fortrinnsrett må gjøre oppmerksom på det i søknaden

Stillingsnummer: 1702-2019-03-47 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter

Idnr. 1064 Sykepleier 52 %, tjenesteenhet Hjemmetjenesten sør/Sentrum 1 for STEINKJER KOMMUNE HELSE FELLESADM

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10009973

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver STEINKJER KOMMUNE HELSE FELLESADM
Bransje Helse- og pleiearbeid]
Yrke Sykepleier
Sted Steinkjer (Postnr: 7713)
Stillingstype Deltid
Krav Unknown
Søknadsfrist 01.04.19.

Stillingen søk

See in - Norsk