Sykepleier ved Søsterveien tilrettelagte bolig – Halden kommune

Health and social care Nurse

(2 weeks ago)

 • HALDEN
 •  Post Date: 15. September 2020
 •  Expire date: 5. October 2020
Job Description

Published 15-09-2020
Deadline: 05-10-2020


Sykepleier ved Søsterveien tilrettelagte bolig

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Beskrivelse av arbeidssted:

Søsterveien tilrettelagte bolig er ett borettslag med 43 leiligheter hvor Halden kommune har tildelingsrett til boligene.

Det er privat boende i egen husholdning, med hjemmebaserte tjenester og personale på huset hele døgnet. Bemanningen består av en avdelingsleder, sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere / pleiemedarbeidere og hjemmehjelper.

Boligene tildeles brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra kartlagte behov hos den enkelte. Det vektlegges at brukere / beboere i de tilrettelagte boligene bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Boligstrukturen skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Vi arbeider ut i fra en tverrfaglig tenkning og satser i stor grad på faglig utvikling og har fokus på at arbeidsmiljøet. Vårt mål er fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap som har fokus på arbeid mot felles mål og verdier.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper.
 • Delta i prosjekter med velferdsteknologiske løsninger.
 • Dokumentasjon 

Vi har ledig
100% fast stilling sykepleier i turnus med arbeid hver 3. helg

Krav til kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Må beherske norsk i både skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Relevant praksis og videreutdanning vektlegges.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et miljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgaver, dager som aldri er like
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen
 • Muligheter for økonomisk bistand via kompetansemidler til deltidsstudier innenfor demensomsorg, psykiske lidelser, rus, akutt geriatri, kreftomsorg/lindrende behandling og velferdsteknologi i tråd med enhetens kompetanseplan.
 • Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid
 • Satsing på velferdsteknologiske løsninger vil være sentralt hos oss fremover
 • Godt arbeidsmiljø
 • Trivelige kollegaer
 • Treningsavtale med Family Sports Club og rabatt på abonnement hos Spenst

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme? Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen?

Da ønsker vi deg velkommen som sykepleier ved Søsterveien!

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Lønn i henhold til lov og avtaleverk.

Politiattest må leveres.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen “Søk her”.
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet – Tillit – Respekt – Redelighet Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Anne Sofie Kjellin avdelingsleder Søsterveien omsorgsbolig, Mobil +47 46940157, Epost: anne.sofie.kjellin@halden.kommune.no

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Halden kommune orgnr: 994477870
Kort om arbeidsgiver

Halden er Norges vakreste by. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet – tillit – respekt – redelighet.
Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.
Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Halden er en grensekommune med nærhet til viktig infrastruktur som E6, jernbane og havn. Halden har en av Norges mest besøkte turistattraksjoner i Fredriksten festning. Vi har svært mange kulturarrangementer, et aktivt og variert idrettsliv og fantastiske friluftsmuligheter.

Derfor er Halden et bra sted å besøke og et fantastisk sted å jobbe og bo.

www.halden.kommune.no

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted HALDEN (Adresse: Postnr: 1781)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Norskkunnskaper
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 05-10-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/8125bcbe-e654-4970-9dcd-118f91dffb88
XML_STILLING

Ledig stilling: Sykepleier ved Søsterveien tilrettelagte bolig - Halden kommune