Job Description

Published 07-04-2021
Deadline: 25-04-2021

 

Sykepleier/Vernepleier 100 % fast stilling ved Storebølgen Lund

Org. nr: – Stillingsident: 4367354543 Presentasjon av stillingen:

Storebølgen Lund er en bolig som er tilrettelagt for unge mennesker med funksjonshemming. Boligen stod ferdig i desember 2019. Det er 12 egne leiligheter til de unge, med flotte fellesareal både inne og ute. Storebølgen Lund er organisert i Livsmestring, Habilitering barn og unge.

Boligen ligger på Bispegra 42 på Lund, og er organisert i Livsmestring – Habilitering barn og unge, og består forøvrig av Bispegra/Ringåsen/Lillebølgen/Lundeveien avlastning, Storebølgen Eg (bolig), Nattjeneste for barn og unge, Avdeling for privat avlastning, Etterskoletidsordning (ESO).

Tiltredelse snarest.

Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Kun elektroniske søknader blir behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • Generell omsorg og pleie
 • Aktivisering/målrettet miljøarbeid
 • Skape et godt hjem/livskvalitet for beboerne
 • Individuell tilrettelegging ut fra beboers behov og ønsker
 • Opplæring/veiledning av nyansatte/studenter
 • Samarbeid med pårørende
 • Diverse praktiske oppgaver i boligen

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • Det er ønskelig med erfaring brukergruppen
 • Ha forståelse og respekt for å jobbe i andres hjem
 • Faglig dyktig, engasjert og trygg på egen kompetanse
 • Interesse for fagfeltet og engasjement for brukergruppen
 • Kunnskap om HOL, kap. 9

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og faglig dyktighet vektlegges
 • Fleksibel
 • Være ansvarsfull og punktlig
 • Gode samarbeidsevner
 • På grunn av arbeidets art er det viktig at du evner å kunne stå i situasjoner som både enkeltvis og over tid kan være fysisk og/eller psykisk krevende
 • Se muligheter
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper blir vektlagt
 • Evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • 100% fast stilling i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Ved intern omrokkering kan andre stillinger bli ledige
 • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • En utfordrende og lærerik jobb
 • Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring vil bli gitt

Kontaktinformasjon

Kristin Baardsen Mikaelsen, Avdelingsleder, 91895513

Arbeidssted

Bispegra 42
4632 Kristiansand

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kristiansand kommune

Referansenr.:4367354543
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.04.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune orgnr: 923632999
Kort om arbeidsgiver

Bli med å
styrke laget!

Kristiansand kommune har 110 000 innbyggere og
er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver
innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner
trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Sterkere sammen er vår visjon . De beste resultatene blir til i samhandling. Våre
arbeidsplasser skal kjennetegnes av verdiene på lag, på stell, på hugget .
Vi ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn vårt eget.
Vi legger vekt på god dialog med innbyggerne og ønsker sammen å skape stadig
bedre tjenester. Vi er alltid på jakt etter effektive og bærekraftige måter å
jobbe på — for fellesskapet, miljøet og fremtiden.

Vår kommune har fokus på å ha et
inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad
skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å
søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Velkommen til en veldrevet organisasjon.

Kristiansand kommune praktiserer
meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt
inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter
for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted KRISTIANSAND S (Adresse: Bispegra 42 Postnr: 4632)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Ikke oppgitt
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 25-04-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/903dfa7f-c68b-4160-9201-a81df98fdb8d
XML_STILLING

Ledig stilling: Sykepleier/Vernepleier 100 % fast stilling ved Storebølgen Lund - Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune