Sykepleier/vernepleier natt – Seksjon døgnbehandling m/FACT, Ringerike DPS

Health and social care Health

(6 days ago)

 • RØYSE
 •  Post Date: 12. October 2021
 •  Expire date: 24. October 2021
Job Description

Published 12-10-2021
Deadline: 24-10-2021

 

Sykepleier/vernepleier natt

Org. nr: – Stillingsident: 4438477090 Presentasjon av stillingen:

Ringerike DPS tilhører Klinikk Psykisk helse og rus, og er en del av Vestre Viken HF. Seksjon for døgnbehandling Røyse m/FACT er lokalisert i Hole kommune og ligger ca. 12 km fra Ringerike sykehus i retning Oslo. Seksjonen har 14 senger organisert i en felles post som ivaretar både akutte og elektive problemstillinger. Vi har også 1 brukerstyrt seng. I tillegg til god sykepleier/vernepleierfaglig bemanning har vi et tverrfaglig behandlingsteam bestående av psykiater, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog, psykomotorisk fysioterapeut, fagutvikler og helsefagarbeidere.

Vi har nå ledig 108 % som skal dekkes opp av to stillinger. I utgangspunktet 2 x 54 % p.t. natt, men andre stillingsstørrelser/-kombinasjoner kan være aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å yte god helsehjelp
 • Bidra i miljøterapi
 • Gjennomføre kartlegginger av pasienter ved bruk av utrednings-/kartleggingsverktøy
 • Legemiddelhåndtering
 • Bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sykepleier eller vernepleier, gjerne med videreutdanning og/eller erfaring fra psykisk helsevern
 • Personer med annen relevant utdanning og erfaring kan også søke
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende IKT kunnskaper og gode dokumentasjonsferdigheter, gjerne kjennskap til DIPS/Metavision
 • Interesse for fagfeltet og tverrfaglig behandling

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og fleksibilitet
 • Gode kommunikasjonsevner og relasjonelle ferdigheter
 • Faglig engasjement
 • Evne til å ta imot veiledning
 • Evne til strukturert og selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et kollegium som er opptatt av samhold, engasjement og kollegastøtte
 • En avdeling som setter kvalitet i tjenesten høyt
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver
 • Lønn og ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer
 • Tiltredelse etter avtale

Contacts

Hanna Sofie Eide, Seksjonsleder, 41102428
Jan Inge Røysted, Ass. seksjonsleder, 99463828

Location

Skinnillveien 56
3530 Røyse

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Vestre Viken

Reference number:4438477090
Percentage of full-time: 54%
Fast
Application deadline: 24.10.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Seksjon døgnbehandling m/FACT, Ringerike DPS orgnr: 974147289
Kort om arbeidsgiver

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Helse
Sted RØYSE (Adresse: Skinnillveien 56 Postnr: 3530)
Stillingstype Fast Deltid Antall stillinger: 2
Sektor Offentlig
Krav Norskkunnskaper
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 24-10-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/16eb9d75-b722-472c-80b5-cd08c9ae052e
XML_STILLING

Ledig stilling: Sykepleier/vernepleier natt - Seksjon døgnbehandling m/FACT, Ringerike DPS