Job Description

Published 07-04-2021
Deadline: 18-04-2021

 

Sykepleier/ vernepleier/ sosionom

Org. nr: – Stillingsident: 4352445118 Presentasjon av stillingen:

Psykisk helse- og rusarbeid i Drammen kommune gir tjenester til personer med Psykiske helse- og rusutfordringer og består av seks avdelinger som er organisert i to virksomheter. Tjenestene gis ambulant og i samlokaliserte boliger. Lavterskel-Mottak består av 22 årsverk som yter tjenester som skal fremme gode bedringsprosesser i et recoveryperspektiv. Til avdelingen er det også tilknyttet 6 årsverk som er tilknyttet Fact-team. Tjenestene i Lavterskel-Mottak gis i form av kartlegging av henvendelser, samtaler, undervisning, kurs og i grupper. Avdelingen har også ulike selvgående brukergrupper. Samarbeid med andre instanser på kommunalt nivå og med spesialisthelsetjenesten er en del av arbeidet.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging av brukeres behov gjennom samtaler.
 • Undervisning i faglige temaer.
 • Samarbeid med andre instanser.
 • Pårørendearbeid.
 • Bruk av aktuelle scoringsverktøy.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor-kompetanse med utdannelse som sykepleier/vernepleier eller sosionom.

 • Vi søker deg som har erfaring innen psykisk helse og/eller rusfeltet, da fortrinnsvis på kommunalt nivå.

 • Erfaring i arbeid med grupper er en fordel, evne til fleksibilitet og godt samarbeid er en forutsetning.

 • Noen medarbeidere fra avdelingen har sin utøvende praksis i Fact-team, hvor evne til selvstendig arbeid med kompliserte utfordringer vektlegges.

 • Førerkort kl. B.

 • Av hensyn til sammensetningen i brukergruppen og personalgruppen ønsker vi oss menn, ikke etnisk norske og yngre søkere til stillingen.

 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Være selvstendig og kunne jobbe i team med andre profesjoner.
 • Gode relasjonelle- og kommunikasjons ferdigheter.
 • Kunnskap og erfaring med bruk av dataverktøy.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Evne til å jobbe recoveryorientert i møte med brukergruppa.
 • Bruk av FIT som scoringsverktøy kan være en fordel.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et positivt flerfaglig miljø i utvikling som er lokalisert i sentrum av Drammen.
 • Stillingene er fast 100 % dagstilling med fleksitid.
 • Tiltredelse etter avtale.
 • Lønn etter sentrale lønns- og stillingsregulativ.

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Kontaktinformasjon

Lindhovd, Dag, Fagkoordinerende sykepleier, 91550916
Pedersen, Hilde Klemesdal, Avdelingsleder, 95969674

Arbeidssted

Nedre Storgate 24
3015 Drammen

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Drammen kommune

Referansenr.:4352445118
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 18.04.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Psykisk helse og rusarbeid 1, Drammen kommune orgnr: 925818623
Kort om arbeidsgiver

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Webside
Bransje Utdanning
Yrke SFO, barne- og fritidsleder
Sted DRAMMEN (Adresse: Nedre Storgate 24 Postnr: 3015)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 2
Sektor Ikke oppgitt
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 18-04-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/18773f32-f5fb-4a20-8563-e687fbc53d4d
XML_STILLING

Ledig stilling: Sykepleier/ vernepleier/ sosionom - Psykisk helse og rusarbeid 1, Drammen kommune