This job has Expired

Tannlege – HESTHAUGEN TANNKLINIKK

Tannhelse-pleie Tannlege

(9 months ago)

 • Norge, Ulset
 •  Post Date: 20. September 2019
 •  Expire date: 7. October 2019
Job Description

Published 20 Sep 2019 09:35:03
Deadline: 06.10.2019


HESTHAUGEN TANNKLINIKK

Åsamyrane 88 A
5116 ULSET

Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar personar med utviklingshemming, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga tilbyr vi spesialistbehandling og driv fagleg utvikling og forsking. Gjennom førebyggande arbeid, forsking og behandling legg vi grunnlaget for god folkehelse i Hordaland. Tilsette i tannhelsetenesta i Hordaland gir og eit tilpassa tannhelsetilbod til torturofre, overgrepsofre og til personar som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

Tannlege

Org. nr: 993623288 Stillingsident: 4127688405 Presentasjon av stillingen:

100% fast stilling som tannlege er ledig frå 01.10.2019.

Tenestestad er f.t. Hesthaugen tannklinikk.

Kvalifikasjonar

 • Det blir stilt krav om godkjent norsk autorisasjon som tannlege
 • Søkjar må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Relevant informasjon for søknaden må vere oversett til norsk evt engelsk
 • Den som skal tilsetjast i Tannhelsetenesta må leggje fram politiattest

Personlege eigenskapar


Vi søkjer ein sjølvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik medarbeidar

Vi tilbyr

 • Løn etter avtale, men med ei minsteløn på f.t. kr 580.000
 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår

Andre opplysningar
 • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjortsjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

Kontaktinformasjon


Lathamini Murugesh, Overtannlege, 900 93 136

Arbeidsstad


Åsamyrane 88 A
5116 Ulset

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgivar:Hordaland fylkeskommune

Referansenr.:4127688405
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 06.10.2019 PAM

Stillingsnummer: 1203-2019-09-78 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Tannlege for HESTHAUGEN TANNKLINIKK

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10136121

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver HESTHAUGEN TANNKLINIKK
Bransje Tannhelse/-pleie]
Yrke Tannlege
Sted Ulset (Postnr: 5116)
Stillingstype Unknown
Krav Norskkunnskaper
Søknadsfrist 06.10.2019