Job Description

Published 12-01-2021
Deadline: 31-01-2021


Velferd- Avdelingsleder 100% – Fast – Fysio- og ergoterapi

Ingress

Avdelingsleder for fysio- og ergoterapitjenesten i Bamble.

Beskrivelse av arbeidssted

Vi søker etter en dyktig leder til nyopprettet avdelingslederstilling for fysio- og ergpterapitjenesten
i Bamble kommune.
Fysio- og ergoterapitjenesten er organisert i Virksomhet spesialiserte helsetjenester. Spesialiserte
helsetjenester er en sammensatt virksomhet som bl.a. består av legetjeneste, legevakt, kreft-,
demens- og folkehelsekoordinator, psykolog, rehabiliteringstaem og fysio- og ergoterapitjeneste.
Fra 01.01.2021 er virksomheten utvidet til også å omfatte Frisk Bris og helsestasjonstjenesten, og i
løpet av 2021 også avdelingene for psykisk helse og avhengighet.
Fysio- og ergoterapiavdelingen har 8,5 årsverk fysio- og ergoterapeuter (inkludert
avdelingslederstillingen), pluss 10 hjemler til privatpraktiserende fysioterapeuter fordelt på to
institutter.
Avdelingsleder for fysio- og ergoterapitjenesten i Bamble vil ta del i virsomhetens ledergruppe,
sammen med andre engasjerte og dedikerte avdelingsledere. Stillingen innebærer også
brukerrettet arbeid.
Arbeidsoppgaver:

 • Personalansvar for de kommunale fysio- og ergoterapeutene
 • Oppfølging av avtalene med privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd
 • Brukerrettet arbeid, primært voksne
 • Ansvar for daglig drift og faglig kvalitetsarbeid i avdelingen
 • Samarbeid med andre kommunale tjenester
 • Økonomiansvar sammen med virksomhetsleder
 • Skape systemer for god utnyttelse av personalressursene

Krav til kompetanse

 • Fysio- eller ergoterapeut med norsk autorisasjon
 • Søkere bør ha utdanning i ledelse, alternativt forplikte seg til å ta lederutdanning
 • Erfaring som fysio- eller ergoterapeut, gjerne fra kommunehelsetjenesten
 • Evne til å fungere som leder kombinert med brukerrettet arbeid
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig for å sikre god kommunikasjon og godt samarbeid
 • Sertifikat klasse B
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Øvrige kvalifikasjoner

 • Vi søker en person som ønsker å jobbe som leder kombinert med brukerrettede oppgaver
 • Vi søker en person som har gode lederegenskaper, er faglig engasjert og oppdatert,
  løsningsorientert, fleksibel og med godt humør
 • Vi søker en person som er beslutningsdyktig, fremtidsrettet og strukturert
 • Vi søker en person som kan bidra til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner både internt, på
  tvers i kommunen og med eksterne samarbeidpartnere
 • Vi søker en person som kan etterleve Bamble kommunes verdigrunnlag
 • Engasjert – er modig og ser muligheter
 • Kompetent – kvalitet og utvikling i alle ledd
 • Respekt – likeverd og lojalitet
 • Bruk av egen bil i tjenesten må påregnes

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer i et godt arbeids- og fagmiljø
 • Opplæring etter behov
 • Faglige og ledelsesfaglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Deltagelse i en ny ledergruppe som skal etableres i en ny virksomhet, med engasjerte og
  dedikerte ledere
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Bamble kommune orgnr: 974568810
Kort om arbeidsgiver

Velkommen til Bamble kommuneBamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for åutvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

Webside
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Ledelse, administrasjon og rådgivning
Sted STATHELLE (Adresse: Postnr: 3961)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Norskkunnskaper
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 31-01-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/988b29b8-d574-4cc5-913f-3ca7fef34b94
DEXI
https://vismaenterprise.sk-asp.net/bk_recruitment/opening?2

Ledig stilling: Velferd- Avdelingsleder 100% - Fast - Fysio- og ergoterapi - Bamble kommune