Vernepleier – Alvdal ungdomsskole – Alvdal kommune Alvdal ungdomsskole

Health and social care Health

(5 hours ago)

  • ALVDAL
  •  Post Date: 7. April 2021
  •  Expire date: 19. April 2021
Job Description

Published 07-04-2021
Deadline: 19-04-2021

 

Vernepleier – Alvdal ungdomsskole

Org.nr.:939 984 194 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Kort om stillingen

Fra 010821 vil det trolig bli ledig fast stilling i 80% – 100 % ved Alvdal ungdomsskole som vernepleier .

Skolen har et behov for mer kompetanse ovenfor enkeltelever med særskilte behov og ønsker derfor å ansette en person med vernepleierkompetanse, sekundært fagbrev som barne — og ungdomsarbeider. Annen relevant utdanning kan komme i betraktning.

Om enheten

Alvdal ungdomsskole er en liten ungdomsskole med ca 100 elever. Skolen bruker lokalmiljøet aktivt i opplæringen til elevene og har fokus på at det skal være høy trivsel blant elevene, blant annet ved at vi har en variert skolehverdag. Målet er at alle elever som går på skolen skal få realisert sitt potensiale for læring, også elever med særskilte behov. Som ansatt ved Alvdal ungdomsskole vil du få en spennende hverdag sammen med ivrige og flinke elever, og i samarbeid med gode kollegaer. Vi jobber sammen i team som er organisert med et for hvert årstrinn.

Stillingsbeskrivelse-/arbeidsoppgaver

Skape gode rammer rundt elever i undervisningssituasjoner.
Gi positive og konstruktive tilbakemeldinger på faglig og sosial fremgang hos elevene.
Faglig utvikling i samarbeid med kollegaer.
Ha evnen til å skape og utvikle gode relasjoner.
For å få 100% stilling må det påregnes jobb/vakter på andre kommunale enheter.

Kvalifikasjoner

Godkjent utdanning som vernepleier, eventuelt annen relevant utdanning.
Stillingen vil primært brukes til å følge opp enkeltelever en til en, så du må like denne måten å arbeide på.

Personlige egenskaper

På Alvdal ungdomsskole er det viktig å være fleksibel og endringsvillig i hverdagen slik at undervisningen til elevene hele tiden blir best mulig. Vi ønsker at alle som jobber på Alvdal ungdomsskole skal ha mye av «Solan Gundersen» i seg, og gjerne litt av «Reodor Felgen» også.
Som ansatt ved skolen må du være god på å bygge relasjoner til alle elever. I oppfølging av enkeltelever må du kunne jobbe selvstendig og planlegge store deler av arbeidsdagen selv, i tett samarbeid med en spesialpedagog.

Vi tilbyr

Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter tariff.

Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.
Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Erik Vangen Jordet enhetsleder/rektor Alvdal ungdomsskole, Mobil +47 99605250, Epost: erik.vangen.jordet@alvdal.kommune.no

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Alvdal kommune Alvdal ungdomsskole orgnr: 975273520
Kort om arbeidsgiver

Alvdal kommune har 2450 innbyggere, et allsidig næringsliv med jordbruk, industri- og servicevirksomheter. Kommunen er veldrevet, med trygge miljøer og gode tjenester. Aukrustsenteret, Synnøve Finden, Tronfjell, Savalen, Alvdal Vestfjell og Jutulhogget er kjente navn og steder som setter Alvdal «på kartet». Flott natur gir rike muligheter for allsidige fritidsaktiviteter. RV 3 og Rørosbanen sikrer gode kommunikasjoner. Alvdal kommune har et bredt og veldrevet næringsliv med små og store bedrifter.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Helse
Sted ALVDAL (Adresse: Postnr: 2560)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse 01-08-2021
Søknadsfrist 19-04-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/24d85c8a-84ac-4919-b1fd-e856c9feac13
XML_STILLING

Ledig stilling: Vernepleier - Alvdal ungdomsskole - Alvdal kommune Alvdal ungdomsskole