Job Description

Published 16-10-2020
Deadline: 29-10-2020


Vernepleier/miljøterapeut – engasjement til 31.07.21

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Gjøklep ungdomsskole ligger på Hvitstein i Holmestrand. Vi har 353 elever og 53 ansatte Skolen ligger fint til, med direkte tilgang til flotte aktivitets- og naturområder.

Vi søker deg som ønsker å arbeide med de utfordrende elevene, som ser mulighetene framfor problemer og som trives når det er høyt tempo og varierte dager. Du er glad i å jobbe med mennesker, du ser det positive og gode i alle elever og har god arbeidskapasitet. Du er en trygg og robust fagperson som er god på å bygge relasjoner, og du takler fysiske utfordringer og stressende situasjoner godt. Du er vant til å arbeide selvstendig, men trives også i team.

Vernepleier, miljøterapeut eller annen relevant utdanning. 89 % engasjement til 31.07.21.

I Holmestrandsskolen tilbyr vi:

 • En digital hverdag blant elever og ansatte
 • Fokus på pedagogisk utviklingsarbeid
 • God oppfølging av nytilsatte
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger
 • Tett samarbeid med andre kommunale instanser (PPT, helsesykepleier, psykisk helseteam og barnevern)

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av elever med atferdsvansker
 • Samarbeid med pedagog om tilrettelegging for enkeltelever
 • Sørge for et trygt, inkluderende og godt læringsmiljø for alle
 • Skriftlig oppfølging rundt enkeltelever
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter for enkeltelever og grupper

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleierutdanning, miljøterapeut eller annen relevant utdanning
 • God fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse
 • Gode digitale ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Du er fysisk og psykisk robust
 • Du er en tålmodig og trygg voksen
 • Du har erfaring og kompetanse rundt barn med sosioemosjonelle vansker og takler utagering
 • Du har god utholdenhet og liker utfordringer
 • Du er kreativ, omstillingsdyktig og finner gode løsninger
 • Du kommuniserer godt med kolleger, elever, foresatte og andre samarbeidspartnere

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Ved tilsetting må det leveres gyldig politiattest og evt. tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i h.h.t. offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Virksomhetsleder/rektor Bent Halvorsen, Tlf: +47 33064372, Mobil +47 91393571, Epost: bent.halvorsen@holmestrand.kommune.no

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Holmestrand kommune, Gjøklep ungdomsskole orgnr: 974542714
Kort om arbeidsgiver

Holmestrand kommune har ca. 25 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Helse
Sted HOLMESTRAND (Adresse: Vesthøyveien 7A Postnr: 3080)
Stillingstype Engasjement Deltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 29-10-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/aa382b01-1fc2-4075-b2d9-61199d112b2d
XML_STILLING

Ledig stilling: Vernepleier/miljøterapeut - engasjement til 31.07.21 - Holmestrand kommune, Gjøklep ungdomsskole