Open job position: Vernepleier – Ringsaker kommune

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 08:17:10 +0100
Deadline: Unknown


Ringsaker kommune

2350 NES PÅ HEDMARK

Ringsaker kommune er med sine 34.300 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Omsorgsdistrikt Nes – 85,10 % vikariat som vernepleier

Omsorgsdistrikt Nes har ansvar for å yte alle typer helse og omsorgstjenester til innbyggerne i sitt distrikt. Vi disponerer totalt 66 sykehjemsplasser på Nes og Helgøya. Omsorgsdistriktet har også ansvar for 21 bofellesskap for mennesker med utviklingshemming, lokalisert i Moelv, Brumunddal og Nes. Omsorgsdistriktets administrasjon er lokalisert på Helgøya.
Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og mener våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.

Vi søker


Vi søker 85,10 % vernepleier i vikariat frem til 31.03.2020, med mulighet for fast ansettelse.

Ringsaker kommune jobber mot en heltidskultur. Det jobbes derfor med utarbeidelse av turnus som vil ha lange vakter på 12,5 timer hver 3.helg.
Stillingen er knyttet til avdeling bofellesskap, for tiden i Bakkevegen 14, Moelv. Stillingen er ledig fra d.d.

Arbeidsoppgaver


Inneha fagansvar for beboere og lede arbeidsgruppen rundt den enkelte beboer.
Utarbeiding, oppfølging og evaluere mål og tiltak.
Bistå og tilrettelegge for beboere i deres daglige gjøremål i henhold til planer og vedtak.
Ansvar for tverrfaglig samarbeid rundt beboere.
Dokumentere i våre fagsystemer i Profil og EQS.
Medisinansvar.
Veiledning.
Delta i etisk refleksjonsarbeid.

Kvalifikasjoner


Det kreves autorisasjon som vernepleier.
Kompetanse, erfaring og interesse for mennesker med sammensatte behov.
Evne til å jobbe i tverrfaglig team, men også kunne jobbe selvstendig.
Faglig dyktighet, struktur, arbeidsglede og engasjement.
Søkere må ha førerkort klasse B, og kjøre bil med manuelt gir.
Du har god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Kjennskap til konflikthåndtering og lovverk rundt dette.
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Annet


Årslønn i 100 % stilling:
Vernepleier, st.kode 6455: Fra kr 394 200,- til kr 473 300,-.
Det tilkommer et tillegg på kr 4 000 på årslønn for vernepleiere som arbeider i turnus.

Vi tilbyr:
  • et bredt og inspirerende fagmiljø
  • gode pensjons- og forsikringsordninger
  • gode utviklingsmuligheter i et fagorientert miljø
  • tverrfaglig og godt arbeidsmiljø

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0412-2019-01-30 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Omsorgsdistrikt Nes – 85,10 % vikariat som vernepleier for Ringsaker kommune

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9956955

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Ringsaker kommune
Bransje Helse- og pleiearbeid
Yrke Vernepleier
Sted Nes (Postnr: 2350)
Stillingstype Heltid
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

See in - Norsk