Vernepleier – Solbakken omsorgsboliger

Health and social care Health

(2 weeks ago)

 • BØ I TELEMARK
 •  Post Date: 18. September 2023
 •  Expire date: 2. October 2023
Job Description

Published 18-09-2023
Deadline: 02-10-2023

 

Vernepleier

Trives du i ditt eige selskap?
Samtidig som at du likar å være sosial?
Syntes du det er spennende med anderledes dager og variert arbeid?
Trives du med langvakter?
Mulighet til å planlegge arbeidstid i årsturnus.
Då har vi mykje å tilby deg! 

Solbakken bu og avlastning er ein arbeidsplass med fokus på gode kvardagar. Me bistår ulike teneste mottakarar i ulike aktivitetar for å gje
innhaldsrike og meiningsfulle dagar.  
Solbakken er ein bustad for 5 bebuarar og har omlag. 10 barn på avlastning (hovudsakleg
kveld og helg). Vi er også ute hos heimebuande teneste mottakar og bistår i
dagleglivets gjeremål i ulik grad. Aldersspenn er frå ca. 2 år – 60år.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidet rettar seg mot barn og vaksne med nedsatt funksjonsevne.
 • Bidra til dagleg omsorg, gi sosial støtte og rettleiing
 • Målretta miljøarbeid  
 • Oppfølging av Helse og omsorgstjenestelova Kapittel 9
 • Legge til rette for eigen meistring, opplæring og trening
 • Vedlikehalde ferdigheitar og etablere nye ferdigheiter
 • Gi råd og rettleiing til kollegaer og samarbeidspartnerar
 • Undervisning og fagutvekling (interne kurs og fagdagar)
 • Terapeutsamarbeid
 • Fagansvar/Koordinator oppgaver

Kvalifikasjonar

Krav til kompetanse

 • Vernepleiar, gjerne med relevant videreutdanning
 • Menn oppfordres til å søke.

Særskilde krav:

 • Krav om politiattest, jf. Lov om Helse og omsorgstjenester § 5-4. Skal framvisast før oppstart i stilling.
 • E-læringskurset for nytilsette i Midt-Telemark kommune skal gjennomførast før oppstart i stilling.
 • Førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

 • Vere ein trygg og påliteleg person som tek ansvar.

Personleg egnahet vektleggjast  

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Kopi av vitnemål og attestar tas med ved eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Gro Pershaug Tinnesand, Avdelingsleiar, +47 41334047

Arbeidsstad

Gamleveg 112
3802 Bø

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Midt-Telemark kommune

Referansenr.: 4709582098
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.10.2023

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Solbakken omsorgsboliger orgnr:
Kort om arbeidsgiver

Me ønskjer i møte med innbyggjarane våre å fremja sjølvstende, kvardagsmeistring, tryggleik og oppleving av styring og kontroll i eige liv. Tenestene me yter skal bidra til å støtta opp under ressursane i personen og samtidig byggja opp under ansvaret til den enkelte og aktiv medverknad i eige liv. Me jobbar ut i frå «kva er viktig for deg?» metodikken og legg til rette for at pårørande, familie og nettverk medverkar i samsvar med ønska til den enkelte. I omsorgstrappa vår er hovudprinsippet at «så lenge eg kan bu heime, så bur eg heime». Me har høgt fokus på gode pasient-/brukarforløp mellom dei ulike trinna i omsorgstrappa.

Midt-Telemark kommune er opptekne av mangfald og vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

Webside https://midt-telemark.kommune.no/
Bransje Helse og sosial
Yrke Helse
Sted BØ I TELEMARK (Adresse: Gamleveg 112 Postnr: 3802)
Stillingstype Heltid Antall stillinger: 1
Sektor
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 02-10-2023


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/de6b29ea-6693-471b-9b79-6fa0d6fa653e
IMPORTAPI

Ledig stilling: Vernepleier - Solbakken omsorgsboliger