Job Description

Published 04-04-2021
Deadline: 25-04-2021

 

Vil du være med å utvikle vår satsning innen miljø og bærekraft?

Org. nr: – Stillingsident: 4350704887 Presentasjon av stillingen:
Forsvarsstaben (FST) har, på vegne av Forsvarssjefen (FSJ), utøvende myndighet for ledelse og styring av Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, samt at mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar; eksempelvis innen investeringer, IKT og modernisering & effektivisering.

Planavdelingen skal ivareta den overordnede og helhetlige styringen av Forsvaret gjennom Forsvarets målbilde med tilhørende risikoer. Forsvaret har målsetting om å redusere klimautslipp og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Vi opprettet en prosjektstilling i seksjon for plan og utvikling for å ivareta dette arbeidet i henhold til Forsvarsdepartementets føringer.

Vi søker nå etter en rådgiver med ansvar for vår bærekrafts, klima- og miljøstrategi arbeid. Den rette kandidaten vil få en meget sentral rolle i dette arbeidet
I tillegg skal du, sammen med leder og kolleger i resten av avdelingen, lede og utarbeide vårt innspill til klima, miljø og bærekraftig utvikling i etaten og sektoren.

Prosjektstillingen lyses ut for tilsetting i tiden 1 april 2021 og frem til 31. mars 2023.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere arbeidet med utarbeidelse av klima- og miljøstrategi for forsvarssektoren.
 • Lede og koordinere FSTs arbeid med analyse av FNs bærekrafts mål og betydningen for Forsvaret.
 • Bidra i utviklingen av FSTs plan og oppfølging av iverksatte mål og tiltak.
 • Bidra til økt kunnskap om arbeid med bærekraft i etaten og operasjonalisering av bærekrafts målene.
 • Bidra til praktisk implementering av bærekrafts målene i etaten.
 • Samarbeid på tvers av etatene i forsvarssektoren.

Kvalifikasjoner

 • Universitets-/høgskoleutdanning på bachelornivå fortrinnsvis innen natur-, miljø- og samfunnsfag
 • Minimum 3 års erfaring med knyttet til klima, miljø og bærekraft

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå fortrinnsvis innen natur-, miljø- og samfunnsfag.
 • Tilleggsutdanning innen klima og miljø.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Kjennskap til forsvarssektoren.
 • Erfaring fra saksbehandling innen offentlig sektor.
 • God oversikt over relevante lover og regler.

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du:

 • er en fleksibel, positiv og initiativrik person som trives med å jobbe i team, men også som evner å løse arbeidsoppgavene selvstendig
 • evner å tenke strategisk, realisere planer og sette i gang prosjekter
 • har evner å skape gode relasjoner med interne og eksterne fagmiljøer, samt våre samarbeidspartnere.
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • kan legge frem referanser angående evner til god muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • er analytisk, strukturert og har helhetsoversikt.
 • har god forståelse for bærekraft, klima- og miljøstrategi.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange interessante arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Et godt arbeidsmiljø med positive og hyggelige kolleger.
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon).

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver i lønnstrinn 65-72 (for tiden kr 586 500 — 670
100 brutto per år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til
Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Torger Gillebo, Brigader, 930 43 406

Arbeidssted

Glacisgata
0015

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvaret

Referansenr.:4350704887
Stillingsprosent: 100%
Midlertidig
Søknadsfrist: 25.04.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Planavdelingen, Forsvaret orgnr: 995428563
Kort om arbeidsgiver

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarsstaben (FST) bistår du forsvarssjefen med å planlegge, styre og følge opp hele virksomheten til Forsvaret — alt fra styrkeproduksjon til operasjoner og støttevirksomhet. FST har ca 230 ansatte fordelt på avdelinger innenfor investering, plan, operasjoner, økonomi, IKT, HR og et moderniserings- og effektiviseringsprogram.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Webside
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Kontor, forvaltning og saksbehandling
Sted OSLO (Adresse: Glacisgata Postnr: 0015)
Stillingstype Engasjement Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 25-04-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/692f7a69-6562-47ef-afb2-4e675b8a132f
XML_STILLING

Ledig stilling: Vil du være med å utvikle vår satsning innen miljø og bærekraft? - Planavdelingen, Forsvaret